God kontroll med vannstand i overløp, dammer og sedimenteringsbasseng er viktig for å hindre oppstuvning og problemer i oppstrøms anlegg. En god nivåregulator sikrer hydraulisk kontroll og et forutsigbart og nøyaktig vannivå selv ved store vannføringer. Driftssikkerhet, Nøyaktighet og Hydrauliske egenskaper er viktig egenskaper ved valg av nivåregulator og terskelsystem.

Type: Avlastningsterksel - Fleksibel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 0 - 600 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet
Les mer om FluidBend...

Type: Avlastningsterksel - Fjærbelastet
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 0 - 700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet, klargjort for mengdemåling
Les mer om FluidFlap...

Type: Avlastningsterksel - Hevert
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 20 - 700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet
Les mer om FluidSiph..

Type: Registreringsterskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 140 - 1000 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling, nøyaktig selv ved små høyder.
Les mer om FluidWing...

Type: Strupeluke - selvregulerende
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 50 - 3000 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg med nivåforskjeller
Egenskaper: Reduserer trykkhøyde, regulering basert på nedstrøms vannivå
Les mer om FluidCasca...

Type: Regulerbar terskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Materiale: Aluminium, 316 syrefast
Anvendelse: Overløpsterskler, dammer og regnbed
Egenskaper: Enkel justering av vannivå ved hjelp av avtagbare stigebord.
Les mer om Stigebord-ALU...

Type: Regulerbar terskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Materiale: PE, 316 syrefast
Anvendelse: Overløpsterskler, dammer og regnbed
Egenskaper: Trinnløs regulering av terskelnivå ved hjelp av roterende spindel. Manuell eller motorisert drift.
Les mer om OPV...