Nivåregulering

God kontroll med vannstand i overløp, dammer og sedimenteringsbasseng er viktig for å hindre oppstuvning og problemer i oppstrøms anlegg. Våre nivåregulatorer er svært plassbesparende, og sikrer et forutsigbart og nøyaktig vannivå selv ved store vannføringer.

FluidBend  Fleksibel avlastningsterskel

Anvendelse: Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet, tilpasset lengde
Kapasitetsområde: 300 - 600 l/s/m
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidBend...

FluidBend CAD 150

 

FluidFlap  Fjærbelastet avlastningsterskel

Anvendelse: Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Svært liten oppstuvning, stor kapasitet, tilpasset lengde
Kapasitetsområde: 300 - 700 l/(s m)
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidFlap...

 

FluidFlap CAD 150 

FluidSiph  Luftregulert hevert

Anvendelse: Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet
Kapasitetsområde: ca 20 - 7000 l/s
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidSiph..

FluidSiph CAD 150 

 

FluidWing  Kalibrert registreringsterskel

Anvendelse: Driftsoverløp, Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Kalibrert terskel for mengdemåling, tilpasset lengde
Kapasitetsområde: 140 - 1000 l/s/m
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidWing...

FluidWing CAD 150

PKLS  Regulerbar klaffeterskel

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Regulerbar, roterende
Kapasitet: 0-1250mm terskelnivå endring
Materiale: HDPE, 316Les mer om PKLS terskelsystem..

PKS  Stengeluke med fast terskel

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Fast terskelnivå med by-pass
Kapasitet: tilpasses
Materiale: HDPE, 316Les mer om PKS terskelsystem..

POS  Regulerbar terskel

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Trinnløs regulering av terskelnivå
Kapasitet: tilpasses
Materiale: HDPE, 316Les mer om POS terskelsystem..

DPOS  Regulerbar terskel og stengeluke

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kombinert stengning og trinnløs regulering av terskelnivå
Kapasitet: tilpasses
Materiale: HDPE, 316Les mer om DPOS terskelsystem..

PHS  Manuell terskel stengeluke

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kombinert stengeluke fast terskel
Materiale: HDPE, 316Les mer om PHS terskelsystem..

PSS  Manuell trinnvis nivåregulator

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Enkel trinnvis regulering
Materiale: HDPE, 316Les mer om PSS terskelsystem..

FluidCasca  Strupeluke selvregulerende

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg med nivåforskjeller
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Regulering basert på nedstrøms vannivå
Kapasitetsområde: ca 50 - 3000 l/s
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidCasca...