Nivåregulering

God kontroll med vannstand i overløp, dammer og sedimenteringsbasseng er viktig for å hindre oppstuvning og problemer i oppstrøms anlegg. Våre nivåregulatorer er svært plassbesparende, og sikrer et forutsigbart og nøyaktig vannivå selv ved store vannføringer.

Type: Avlastningsterksel - Fleksibel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 0 - 600 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet
Les mer om FluidBend...

Type: Avlastningsterksel - Fjærbelastet
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 0 - 700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet, klargjort for mengdemåling
Les mer om FluidFlap...

Type: Avlastningsterksel - Hevert
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 20 - 700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet
Les mer om FluidSiph..

Type: Registreringsterskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 140 - 1000 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling, nøyaktig selv ved små høyder.
Les mer om FluidWing...

Type: Regulerbar terskel
Medium: Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 0-1250mm terskelnivå endring
Materiale: HDPE
Anvendelse: Dammer, Regnbed
Egenskaper: Regulerbar, roterende
Les mer om PKLS terskelsystem..

Type: Stengeluke med terskel
Medium: Overvann
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: Tilpasses
Materiale: HDPE
Anvendelse: Dammer, Regnbed
Egenskaper: Fast terskel med by-pass
Les mer om PKS terskelsystem..

Type: Regulerbar terskel
Medium: Overvann
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: Tilpasses
Materiale: HDPE
Anvendelse: Dammer, Regnbed
Egenskaper: Trinnløs regulering av terskelnivå
Les mer om POS terskelsystem..

DPOS 

Type: Regulerbar terskel og stengeluke
Medium: Overvann
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: Tilpasses
Materiale: HDPE
Anvendelse: Dammer, Regnbed
Egenskaper: Kombinert stengning og trinnløs regulering av terskelnivå
Les mer om DPOS terskelsystem..

Type: Åpen terskel/luke
Medium: Overvann
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: Tilpasses
Materiale: HDPE
Anvendelse: Dammer, Regnbed
Egenskaper: Enkel fast terskel
Les mer om PHS terskelsystem..

Type: Åpen regulerbar terskel
Medium: Overvann
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: Tilpasses
Materiale: HDPE
Anvendelse: Dammer, Regnbed
Egenskaper: Enkel trinnvis regulering
Les mer om PSS terskelsystem..

Type: Strupeluke - selvregulerende
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 50 - 3000 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg med nivåforskjeller
Egenskaper: Reduserer trykkhøyde, regulering basert på nedstrøms vannivå
Les mer om FluidCasca...