FluidWing

Type: Registreringsterskel

Medium: Avløpsvann, Overvann

Kapasitet: 140 - 1000 l/s/m

Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast

Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg, Dammer

Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling, nøyaktig selv ved små vannivåer og vannføringer.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler gir sikker funksjon, lang levetid og enkel drift.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Kan tilpasses eksisterende anlegg.

Reduserte kostnader

Enkel og rimelig registrering av overløpsutslipp - uten bruk av direkte mengdemåler.

FluidWing er et prefabrikkert terskelprofil tilpasset montering på nye og eksisterende overløp. Registreringsterskelen er testet og kalibert, slik at sammenhengen mellom oppstuvning og vannføring over terskel er etablert.

Dette muliggjør nøyaktig registrering av overløpsmengder kun ved å måle vannivå oppstrøms terskel. Kostbart måleutstyr for direkte mengdemåling er ikke lenger nødvendig. Vingeprofilet sørger for stabilt og jevnt strømningstverrsnitt, og med det gode målinger, selv ved små vannmengder.

Fluidwing kan installeres i kombinasjon med skumskjerm. Terskellengden tilpasses etter behov.