FluidWing

Type: Registreringsterskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Kapasitet: 140 - 1000 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg, Dammer
Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling, nøyaktig selv ved små vannivåer og vannføringer.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler gir sikker funksjon, lang levetid og enkel drift.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Kan tilpasses eksisterende anlegg.

Reduserte kostnader

Enkel og rimelig registrering av overløpsutslipp - uten bruk av direkte mengdemåler.

Ved splitting av vannstrømmer ved bruk av terskler, er det ofte ønskelig å måle vannføringen over terskelen (overløpsmengden). Direkte måling av vannføring i helteller delfylte rør er kostbart i form av utstyr og drift. Med en kaliberert terskel er sammenhengen mellom vannføring og vannnivå over terksel er kartlagt. Ved å måle vannivået, kan vannføringen i overløp og akkumulert volum i overløp registreres. Nivåmåling er vesentlig enklere og rimeligere sammenlignet med direkte måling av vannføring.

Regnvannsoverløp (Drifts- og Nødoverløp): Forurensningsmyndighetene krever registrering av overløpsutslipp fra fellessystemet. Ved å montere/ettermontere FluidWing på overløpsterkselen kan kravet om registrering av overløpsmengde tilfredsstilles.
Renseanlegg og sedimenteringsbasseng: I alle anlegg der terskler splitter vannstrømmen, kan FluidWing monteres for å muliggjøre enkel registrering av vannføring og akkumulert mengde.

FluidWing er et prefabrikkert terskelprofil tilpasset montering på nye og eksisterende overløp. Registreringsterskelen er testet og kalibert, slik at sammenhengen mellom oppstuvning og vannføring over terskel er etablert.

Dette muliggjør nøyaktig registrering av overløpsmengder kun ved å måle vannivå oppstrøms terskel. Kostbart måleutstyr for direkte mengdemåling er ikke lenger nødvendig. Vingeprofilet sørger for stabilt og jevnt strømningstverrsnitt, og med det gode målinger, selv ved små vannmengder.

Fluidwing kan installeres i kombinasjon med skumskjerm. Terskellengden tilpasses etter behov.

FluidWing med skumskjerm.

FluidWing i MFT-Tverroverløp.

FluidWing under montering

FluidWing i MFT-Målekum.