Type: Regulerbar terskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: Tilpasset løsning
Materiale: PE, 316 syrefast
Anvendelse: Overløpsterskler, dammer og regnbed
Egenskaper: Endring av terskelnivå ved hjelp av avtagbare roterbar spindel. Manuell eller motorisert drift.

Enkel justering

Trinnløs og enkel justering av terskelnivå.

Skreddersydd

Tilpasses utsparing i vegg eller terskel. Flere monteringsmuligheter

Driftssikker

Prefabrikkert løsning med pakning - sikrer god tetning og enkel installasjon.

Vår regulerbare terskelluke, OPV, kan benyttes i alle applikasjoner der det er behov for trinnløs regulering av et terskelnivå. Dette omfatter overløpsterskler under bakken i kummer, regnbed, dammer og blå-grønne løsninger i dagen.