OPV – Datablad

Data

  • tilpasset løsning
  • montering oppstrøms, nedstrøms eller innfelling i utsparing.
  • alle mål i mm

ProduktnrHBdH
OPV-Spectilpassestilpassestilpasses

Merk: Utforming og dimensjoner kan avvike fra figuren over.