Stigebord-ALU

Type: Regulerbar terskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: Tilpasset løsning
Materiale: Aluminium, 316 syrefast
Anvendelse: Overløpsterskler, dammer og regnbed
Egenskaper: Enkel justering av vannivå ved hjelp av avtagbare stigebord.

Enkel og Robust

Enkel justering av terskelnivå. Ingen bevegelige deler.

Skreddersydd

Tilpasses utsparing i vegg eller terskel. Flere monteringsmuligheter

Driftssikker

Prefabrikkert løsning med pakning - sikrer god tetning.

Vårt Stigebord-ALU kan benyttes i alle applikasjoner der det er behov for enkel regulering av et terskelnivå. Dette omfatter overløpsterskler under bakken i kummer, regnbed, dammer og blå-grønne løsninger i dagen.