MFT, Miljø- og Fluidteknikk AS

MFT utvikler og leverer produkter knyttet til regulering og behandling av regnpåvirket avløpsvann . Selskapet ble grunnlagt i 1992, og har siden den gang levert løsninger til det norske og utenlandske markedet. MFT er en del av den tyske UFT-gruppen, som er internasjonalt ledende på fagområdet. Vår teknologi beskytter bygninger og infrastruktur mot oversvømmelse og vannforekomster mot forurensning.

Vi leverer driftssikre produkter med dokumenterte egenskaper. Sortiment inkluderer standardiserte produkter, men skreddersydde løsninger utgjør en stor del av våre leveranser. Rådgiving og problemløsning står sentralt. En stor andel av våre produkter produserer vi i Norge. Vårt hovedkontor, samt verksted og lager er lokalisert på Østerås i Bærum. Vi har et avdelingskontor i Trondheim.

Miljø- og Fluidteknikk AS ble grunnlagt i 1992, av sivilingeniør Lars Aaby. Han utdannet seg som VA-ingeniør i Edinburg i Skottland på starten av 70-tallet. Fra tidligere har han bakgrunn som forsker i NIVA i tillegg til en rekke stillinger innenfor forvaltning og rådgivning i vannbransjen. Studietiden og senere en rekke studieturer til England, vekket interessen for britisk VA-teknologi, som på den tiden lå langt foran den norske.

Etter et møte med grunderen av det tyske selskapet UFT, Hans Brombach, på starten av 1990-tallet, så han et stort potensialet for bruk av både tysk og britisk overvann- og avløpsteknologi i Norge. Dermed ble MFT grunnlagt i nært samarbeid med UFT, for å tilby det beste av europeisk VA-teknologi til det norske markedet.


Kompetanse

Vi vektlegger kompetanse sterkt, og ønsker å være en aktiv part i utvikling av bransjen, både gjennom kunnskapsformidling og teknologiutvikling. Vi har mål om a være en attraktiv arbeidsplass, og fokuserer på  kompetanseutvikling og trivsel blant de ansatte.

Vi ønsker at kundene skal velge oss fordi vi - har kunnskap og gir gode råd - holder det vi lover - og leverer driftssikre og riktige produkter til formålet.

  • Vi har bidratt til flere publikasjoner (se nedenfor).
  • Vi utfører hydrauliske analyser og beregninger, inkludert CFD, og har tilgang til eget hydraulisk laboratorium.
  • Vi utfører enkelte typer installasjon og feltarbeid
  • Vi har egen kapasitet for sammenstilling, produksjon og tilpasing av plastprodukter (inkludert fresing med CNC-maskin og Plastsveising).
  • Vi har et solid internasjonalt nettverk og tilgang til den fremste fagekspertisen.


Bærekraft og Miljø

Vi tar ansvar!

MFT er bevisst sin rolle og ansvar som  leverandør, og ønsker å bidra til bærekraftig utvikling for selskapet, våre samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet vi omgir oss med. Dette tar vi på alvor, og har forpliktet oss til å sette egne bærekraftsmål, og jobbe målrette for å oppnå disse. Les vår Policy for Bærekraft og Miljø.

Miljøfyrtårnsertifisert

Dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Det stilles krav til forankring og målrettet forbedringsarbeid. Miljøeffekten skal årlig innrapporteres og offentliggjøres. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009.

Medlem i Grønt Punkt Norge

Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriften kapittel 7,og bidrar til innsamling og gjenvinning av produktemballasje gjennom materialselskapene som er godkjent av Miljødirektoratet som returordninger for emballasje.

Registrert i StartBank

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

Produktdeklarasjoner

En Miljødeklarasjon (EPD) er et kortfattet, tredjeparts verifisert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Som et ledd i å synligegjøre og redusere miljøavtrykket til våre produkter, etablerer vi EPD'er for flere av disse. Våre EPD'er er gjennomgått og godkjent av et uavhengig verifiseringsorgan i henhold til gjeldende standarder.


Våre ansatte

Nils Aaby
Siv Ing
Daglig leder / Rådgiver
Tlf: 482 36 372  
E-post: nils@mft.no

Emil Krogstad Bjørnås

Salgsingeniør
Tlf: 488 60 445
E-post: emil@mft.no

Salvatore Palmeri
Siv Ing
Prosjektingeniør
Tlf: 969 46 772
E-post: salvatore@mft.no

Lise M Byrløkken

Produksjonsingeniør
Tlf: 920 19 545
E-post: lise@mft.no

 

Arunas Staponkus
Tekniker

Cecilie Sogn Arvidsen
Tekniker

Ny kollega
Vi trenger flere dyktige mennesker hos oss.
Er du en av dem? - Ta kontakt


Våre samarbeidspartnere

Det tyske selskapet UFT Umwelt- und Fluid-Technik. Dr. H. Brombach GmbH. er ledende i Europa innen «Storm Water Management». Grunleggeren av UFT, Dr. H. Brombach har et stort antall patenter i tilknytning til produkter innen regnvannsbehandling. Produktene deres selges i Europa, Nord-Amerika og Asia. UFT har utviklet mye av teknologien, som MFT senere har tilpasset det norske og skandinaviske markedet. UFT er deleier i MFT.

Rosim leverer nedbørmålere til kommuner, med dataoverføring til regnbyge.no og tilmet.no. Selskapet utvikler modelleringsverktøyet Rosie, som en rekke byer benytter for modellering av avløp- og overvannssystemet.Rosim har agentur på måleutstyr fra NIVUS, og er en stor aktør i Skandinavia innenfor utleie, installasjon og drift av mobile vannføringsmålere. I samarbeid med Rosim leverer vi løsninger både for måling og beregning av overløpsmengder. Selskapet er leverandør av WinCanog har support og vedlikeholdsavtaler med et stort antall rør-operatører over hele landet.

Wapro er et svensk selskap som er utvikler og produsent av de unike tilbakeslagsventilene Wastop og WaBack, samt stengventilene- og lukene Wagate. Wapro sine produkter og løsninger er nå i drift i et stort antall av kommunene i Norden. Produktene har etterhvert også fått en stor utbredelse i Europa forøvrig og i Nord-Amerika. Wapro sine produkter er stor grad standardiserte, men i samarbeid med Wapro tilbyr vi også tilpassede løsninger til det norske markedet.

Kingspan (tidligere Vestfold Plastindustri - VPI) fabrikerer våre GRP produkter. Kingspan er en av Nordens ledende produsenter av korrosjonsfrie tanker i glassfiberarmert polyester, GRP. De har mer enn 30 års erfaring med GRP produksjon innenfor VA, industri og kommunalteknisk sektor.

MFT er medlem av Smart Water Norway (Vannklyngen). Dette er en medlemsorganisasjon som representerer vannbransjen i Norge. Vannklyngen har medlemmer fra leverandørindustrien konsulentselskaper, akademia og offentlig sektor. Hele verdikjeden i vannbransjen er representert.


MFT Publikasjoner

vannforening

Vann 2019-01: Lars Aaby
Hydraulisk kontroll på avløpsnettet er fortsatt uvanlig. Gatesandfanget kan bli unntaket.

Vann 2008-04: Lars Aaby/Oddvar Lindholm
Regnvannsoverløp i fokus. Dagens tilstand, vanndirektivets mål og klimaendringer gjør det nødvendig

Vann 2005-04: Lars Aaby
Hvordan hindre overbelastning av ledningsnettet og kjelleroversvømmelser? Eksempler på produkter

Vann 1997-01: Lars Aaby
Status og perspektiver for overløp

Vann 1994-01: Lars Aaby
Utslippsvilkår til det kommunale avløpsnettet

Vann 1993-01: Lars Aaby
Overløp på avløpsnett, hydraulisk kontroll og mengdemåling i fokus

Vann 1990-04: Lars Aaby
Sementmørtelforinger i støpejernsrør – Utløsning av stoffer fra foringen

Vann 1989-01: Lars Aaby
Overløp på avløpsnettet, et generasjonsskifte?

Vann 2018-01: Lars Aaby/Nils Aaby
Er 100% omlegging til separatsystemet den riktige veien å gå?

Vann 2007-02: Lars Aaby/Oddvar Lindholm
Mengderegulering i avløpsteknikken. Hva er best tilgjengelig teknologi?

Vann 2001-03: Lars Aaby
Regnvannsoverløp på avløpsnettet. Partikkelavskillende overløp vil normalt være passende rensing

Vann 1994-03: Lars Aaby
Storbritannia med nye retningslinjer om utslipp av avløpsvann. Vannforekomster uten kloakksøppel et miljømål!

Vann 1993-04: Lars Aaby
Overløp på avløpsnettet, valg av vannføringsregulator

Vann 1992-02: Lars Aaby
Overløp på avløpsnettet, vilkår knyttet til utslipp

Vann 1989-04: Lars Aaby
Forurensningstransporter i avløpssystemet under nedbør

Vann 1988-04: Lars Aaby
Asbestsementrørene i Norge forfaller – Hva gjør vi?

norsvann

Norsk Vann 2008/162: Oddvar Lindholm, Svein Endresen, Sveinn Thorolfsson, Sveinung Sægrov, Guttorm Jakobsen og Lars Aaby
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering

MFT Bidrag

vamiljoblad

VA-Miljøblad 126:
Terskelsystemer - Nivåregulering og avlastning av store vannmengder

VA-Miljøblad 116
Mengderegulering i avløpsteknikken

VA-Miljøblad 105
Tilbakeslag i fellessystem

VA-Miljøblad 104
Fordrøyning av overvann

VA-Miljøblad 74
Regnvannsoverløp - Valg av løsning og utforming