MFT, Miljø- og Fluidteknikk AS

MFT utvikler og leverer produkter knyttet til regulering og behandling av regnpåvirket avløpsvann . MFT ble grunnlagt i 1992 av Sivilingeniør Lars Aaby, og er en del av den tyske UFT-gruppen som er ledende internasjonalt på fagområdet.

Vår teknologi beskytter bygninger og infrastruktur mot oversvømmelse og vannforekomster mot forurensning. Vi leverer driftssikre produkter med dokumenterte egenskaper som tilfredsstiller kravet om "Best tilgjengelig teknologi".

Sortiment inkluderer standardiserte produkter, men skreddersydde løsninger utgjør en stor del av våre leveranser. Rådgiving og problemløsning står sentralt. En stor andel av våre produkter produserer vi i Norge.

Våre kontorer, samt verksted og lager er lokalisert på Østerås i Bærum.

Kompetanse

Vi vektlegger kompetanse sterkt, og ønsker å være en aktiv part i utvikling av bransjen, både gjennom kunnskapsformidling og teknologiutvikling. Vi har mål om a være en attraktiv arbeidsplass, og fokuserer på  kompetanseutvikling og trivsel blant de ansatte.

Vi ønsker at kundene skal velge oss fordi vi - har kunnskap og gir gode råd - holder det vi lover - og leverer driftssikre og riktige produkter til formålet.

  • Vi har bidratt til flere publikasjoner (se nedenfor).
  • Vi utfører hydrauliske analyser og beregninger, inkludert CFD, og har tilgang til eget hydraulisk laboratorium.
  • Vi utfører enkelte typer installasjon og feltarbeid
  • Vi har egen kapasitet for sammenstilling, produksjon og tilpasing av plastprodukter (inkludert fresing med CNC-maskin og Plastsveising).
  • Vi har et solid internasjonalt nettverk og tilgang til den fremste fagekspertisen.

Våre ansatte

Nils Aaby
Siv Ing
Daglig leder / Rådgiver
Tlf. 48 23 63 72  
E-post: nils@mft.no

Nils har vært ansatt i MFT siden 2011. Nils er utdannet sivilingeniør innen det marintekniske faget, og har siden studiene ble avsluttet i 1997, jobbet flere år i oljebransjen, som prosjektingeniør og prosjektleder. Nils har også mange års erfaring fra flybransjen, med arbeid innenfor drift og vedlikeholds styring. Han tok over som daglig leder etter Lars i 2014.

Emil Krogstad Bjørnås
Salgsingeniør
Tlf. 48 86 04 45  
E-post: emil@mft.no

Emil har bakgrunn fra anleggsbransjen. I 2006 ble han kjent med VA-faget, og begynte hos Brødrene Dahl. Her jobbet han flere år med salg av en rekke produkter innen VA-segmentet. Senere har han jobbet for Grundfos pumper og AVK Norge med salg av pumper, ventiler og tekniske løsninger med fokus på VA og VVS, men har også erfaring med leveranser til fiskerinæringen og øvrig industri. Før Emil begynte hos MFT, var han regionsansvarlig i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark for AVK Norge.

Salvatore Palmeri
Siv Ing
Prosjektingeniør
Tlf 96 94 67 72   E-post: salvatore@mft.no

Salvatore har en mastergrad i Vann og Miljøteknikk. Han er oppvokst og utdannet i Italia, og har bodd og jobbet i Norge i flere år. I løpet av sin arbeidskarriere har han opparbeidet kompetanse og erfaring innenfor dimensjonering, bygging og drift av vann-, avløpsnett og renseanlegg. Han har også bakgrunn som teknisk tegninger og miljørådgiver i Norge. Etter fullført utdannelse jobbet han som ingeniør og ingeniørpraktiker med fokus på VA og forurenset grunn. Under studiene tjenestegjorde han sju år som kystvaktoffiser i Italia.

Vår nye kollega
Tekniker

Vi trenger flere ansatte - og søker etter ny kollega.
På grunn av økende oppdragsmengde og ønske om å øke vår interne produksjonskapasitet, søker vi etter en tekniker for sammenstilling og produksjon av våre plastprodukter. Arbeidsoppgavene er sammenstilling, produksjon og tilpasninger av våre plastprodukter (primært PE, PP, PVC og PUR) med fokus på, plastsveising, maskinering og operering av CNC maskin. I tillegg vil vedkommende delta i produktutvikling, og ha en sentral rolle i å utvikle vår produksjonskapasitet videre. Videre innebærer stillingen å lede vårt produkt- og råvarelager. Dette omfatter ansvar for organisering av lager, lagerlogistikk og mottak og forsendelse av varer. Jobben vil også inkludere enkelte typer feltarbeid. Dette omfatter installasjon, modifikasjoner og eventuelt reparasjoner på anlegg.
Hvis dette høres interessant ut, kontakt Nils Aaby


Våre samarbeidspartnere

Det tyske selskapet UFT Umwelt- und Fluid-Technik. Dr. H. Brombach GmbH. er ledende i Europa innen «Storm Water Management». Grunleggeren av UFT, Dr. H. Brombach har et stort antall patenter i tilknytning til produkter innen regnvannsbehandling. Produktene deres selges i Europa, Nord-Amerika og Asia. UFT har utviklet mye av teknologien, som MFT senere har tilpasset det norske og skandinaviske markedet. UFT er deleier i MFT.

Wapro er et svensk selskap som er utvikler og produsent av de unike tilbakeslagsventilene Wastop og WaBack. Wapro sine løsninger finnes nå i de fleste kommuner i Norden. De har etterhvert også fått en stor utbredelse i övriga Europa og Nordamerika. Wapro sine produkter er stor grad standardiserte men i samarbeid med Wapro kan vi også tilby tilpassede løsninger til det norske markedet.

Rosim har agentur på måleutstyr fra NIVUS, og er en stor aktør i Skandinavia innenfor utleie, installasjon og drift av mobile vannføringsmålere. Rosim leverer korttidsnedbørmålere til kommuner, med dataoverføring til regnbyge.no og tilmet.no. Selskapet utvikler modelleringsverktøyet Rosie, som en rekke byer benytter for modellering av avløp- og overvannssystemet. I samarbeid med Rosim leverer vi løsninger både for måling og beregning av overløpsmengder. Selskapet er leverandør av WinCanog har support og vedlikeholdsavtaler med et stort antall rør-operatører over hele landet.

RIA Watech i den danske Proagria-gruppen er en anerkjent produsent av stengeluker, stenventiler og klaffeventiler i PE.

VPI logo

Vestfold Plastindustri AS / Kingspan fabrikerer våre GRP produkter. VPI er en av Nordens ledende produsenter av korrosjonsfrie tanker i glassfiberarmert polyester, GRP. De har mer enn 30 års erfaring med GRP produksjon innenfor VA, industri og kommunalteknisk sektor. Bedriften også en aktiv bidragsyter innen forskning og utvikling av nye produkter.

MFT er medlem av Smart Water Norway (Vannklyngen). Dette er en medlemsorganisasjon som representerer vannbransjen i Norge. Vannklyngen har medlemmer fra leverandørindustrien konsulentselskaper, akademia og offentlig sektor. Hele verdikjeden i vannbransjen er representert.

MFT Publikasjoner

vannforening

Vann 2019-01: Lars Aaby
Hydraulisk kontroll på avløpsnettet er fortsatt uvanlig. Gatesandfanget kan bli unntaket.

Vann 2008-04: Lars Aaby/Oddvar Lindholm
Regnvannsoverløp i fokus. Dagens tilstand, vanndirektivets mål og klimaendringer gjør det nødvendig

Vann 2005-04: Lars Aaby
Hvordan hindre overbelastning av ledningsnettet og kjelleroversvømmelser? Eksempler på produkter

Vann 1997-01: Lars Aaby
Status og perspektiver for overløp

Vann 1994-01: Lars Aaby
Utslippsvilkår til det kommunale avløpsnettet

Vann 1993-01: Lars Aaby
Overløp på avløpsnett, hydraulisk kontroll og mengdemåling i fokus

Vann 1990-04: Lars Aaby
Sementmørtelforinger i støpejernsrør – Utløsning av stoffer fra foringen

Vann 1989-01: Lars Aaby
Overløp på avløpsnettet, et generasjonsskifte?

Vann 2018-01: Lars Aaby/Nils Aaby
Er 100% omlegging til separatsystemet den riktige veien å gå?

Vann 2007-02: Lars Aaby/Oddvar Lindholm
Mengderegulering i avløpsteknikken. Hva er best tilgjengelig teknologi?

Vann 2001-03: Lars Aaby
Regnvannsoverløp på avløpsnettet. Partikkelavskillende overløp vil normalt være passende rensing

Vann 1994-03: Lars Aaby
Storbritannia med nye retningslinjer om utslipp av avløpsvann. Vannforekomster uten kloakksøppel et miljømål!

Vann 1993-04: Lars Aaby
Overløp på avløpsnettet, valg av vannføringsregulator

Vann 1992-02: Lars Aaby
Overløp på avløpsnettet, vilkår knyttet til utslipp

Vann 1989-04: Lars Aaby
Forurensningstransporter i avløpssystemet under nedbør

Vann 1988-04: Lars Aaby
Asbestsementrørene i Norge forfaller – Hva gjør vi?

norsvann

Norsk Vann 2008/162: Oddvar Lindholm, Svein Endresen, Sveinn Thorolfsson, Sveinung Sægrov, Guttorm Jakobsen og Lars Aaby
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering

MFT Bidrag

vamiljoblad

VA-Miljøblad 126:
Terskelsystemer - Nivåregulering og avlastning av store vannmengder

VA-Miljøblad 116
Mengderegulering i avløpsteknikken

VA-Miljøblad 105
Tilbakeslag i fellessystem

VA-Miljøblad 104
Fordrøyning av overvann

VA-Miljøblad 74
Regnvannsoverløp - Valg av løsning og utforming