Overvåking

Avløpsnettet er en kritisk, kostbar og komplekst infrastruktur, skjult under bakken. Den samlede nåverdien av dagens avløpsnett er svimlende høy (estimert 730 mrd kr i 2019). For opprettholde en god standard på systemet må det bevilges mye penger på utbedringer og oppgraderinger de neste årene (estimert 170 mrd frem til 2040). Med andre ord forvalter anleggseierne (kommunene) store verdier. For å ivareta investeringene best mulig, prioritere de riktige tiltakene (kost-nytte) og kunne måle effekten av disse, må man vite hvordan avløpsnettet oppfører seg. Det krever systematisk tilnærming og overvåking av nettet. God overvåking gjør også at man kan tilfredsstille forurensningsmyndighetenes krav til rapportering av forurensningsutslipp.

Type: Komplett system for overvåkning av avløpsnett og overløp
Medium: Avløpsvann, Overvann
Anvendelse: Overvåkning av avløpsnett og overløp.
Egenskaper: Komplett løsning
Mer informasjon kommer snart...

 

Flere produkter kommer snart ….