Avløpsnettet er en kritisk, kostbar og komplekst infrastruktur, skjult under bakken. Den samlede nåverdien av dagens avløpsnett er svimlende høy (estimert 730 mrd kr i 2019). For opprettholde en god standard på systemet må det bevilges mye penger på utbedringer og oppgraderinger de neste årene (estimert 170 mrd frem til 2040). Med andre ord forvalter anleggseierne (kommunene) store verdier. For å ivareta investeringene best mulig, prioritere de riktige tiltakene (kost-nytte) og kunne måle effekten av disse, må man vite hvordan avløpsnettet oppfører seg. Det krever systematisk tilnærming og overvåking av nettet. God overvåking gjør også at man kan tilfredsstille forurensningsmyndighetenes krav til rapportering av forurensningsutslipp.

Type: Registreringsterskel
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: tilpasses

Kapasitet: 140 - 1000 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast
Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling, nøyaktig selv ved små høyder.
Les mer om FluidWing...

Type: Kalibrert utløpsåpning /måleprofil - veggmontert
Medium: Overvann, Fellesystem
Kapasitet: ca 1-70 l/s
Dimensjon: DN150 - DN300

Materiale: PE
Anvendelse: Eksisterende overløp med krav til mengdemåling
Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling. Tilpasset ettermontering.
Les mer om FluidVenturi-VM...

Type: Mengdemåler
Medium: Overvann og fellesystem
Kapasitet: 0 - 5 l/s

Materiale: 304 rustfritt
Egenskaper: Kalibrert tippekar for mengdemåling
Les mer om FluidTipper...

Type: Nedbørmåler
Medium: Regnvann
Anvendelse: Registrering av nedbørsmengder og statistikk
Egenskaper: Med GPRS kommunikasjon for integrasjon med regnbyge.no eller PLS
Les mer om Nedbørmåler.

 

Type: Komplett system for overvåkning av avløpsnett og overløp
Medium: Avløpsvann, Overvann
Anvendelse: Overvåkning av avløpsnett og overløp.
Egenskaper: Komplett løsning for registrering, kommunikasjon, lagring og behandling av data.
Les mer om Regnbyge.