FluidVenturi VM

Type: Kalibrert måleprofil - veggmontert
Medium: Avløpsvann, Overvann
Kapasitet: ca 1 - 70 l/s
Dimensjon: DN150-DN300
Materiale: PE
Anvendelse: Eksisterende overløp med krav til mengdemåling
Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling. Tilpasset ettermontering.

Enkelt tiltak - mange muligheter

Registrering av vannføring ved hjelp av nivåmåling og kalibrert profil (rimeligere enn direkte mengdemåling). Kan leveres komplett med instrumentering og og rapporteringssystem via telenettet.

Redusert forurensning

Integrert skumskjerm reduserer utslipp av flytestoffer.

Rask gravefri ettermontering

Skreddersydd løsning for eksiterende regnsvannsoverløp og nødoverløp. Kan monteres gjennom en ø600mm kumlokk. Enkel montering

En stor andel av overløpene i det norske fellessystemet er enkelt utformet, uten definert terskel, med manglende hydraulisk kontroll og uten partikkelavskillende egenskaper. Siden overløpene er kilde til forurensning, er kommunene pålagt å registrere sine overløpsutslipp. Tidligere var normalen å registrere driftstiden til overløpene (akkumulert tid i overløp). I dag får flere kommuner krav om å rapportere vannmengden i overløp (akkumulert volum). De nevnte tradisjonelle overløpene er ikke tilrettelagt for måling av vannføring og mengde. Små kummer, uten definert terskel og manglende hydraulisk kontroll, krever gjerne store utbedringer for å muliggjøre mengdemåling – enten direkte eller indirekte ved hjelp av nivåmåling. Direkte måling av vannføring i delfylte selvfallsystemer, er svært kostbart i drift og innkjøp. Indirekte mengdemåling er gjerne en rimeligere løsning. I tillegg til drifts- og nødoverløp, finnes det en rekke andre applikasjoner i avløp eller overvannsnettet der det er behov for måling av vannføring.

FluidVenturi-VM er et kompakt måleprofil, som muliggjør indirekte registrering av vannføring. Enheten, monteres direkte på utløpsåpningen, og består av et kalibrert Venturi-profil, der sammenhengen mellom oppstrøms vannivå og vannføring er etablert. Ved å måle vannivået, kan vann-føringen registreres. Alle typer nivåmålere kan benyttes (ultralyd, trykk, radar). Anleggseier står fritt til å velge sin foretrukne type og fabrikat. FluidVenturi-VM kan føres gjennom et ø600mm kumlokk, og derfor spesielt godt egnet for ettermontering. Enheten er utstyrt med integrert skumskjerm, slik at mest mulig flytestoffer holdes tilbake.

Merk: FluidVenturi-VM kan ikke benyttes for akkreditert vannføringsmåling.