Overløp utrustning - Partikkelavskillende terskelsystem

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Holder tilbake partikler og flytestoffer, krever lite plass
Kapasitetsområde: 250 - 700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt

FluidDrop er et kalibrert terskelkonsept for nye overløp og ettermontering i eksisterende overløp. Terskelen sørger for at flytestoffer og tyngre partikler holdes tilbake, slik at forurensning reduseres.  I trange overløpskummer er gjerne skumskjermen lokalisert i strømningstverrsnittet på gjennomgående rørledning. Dette reduserer virkningsgraden til skumskjermen. Med FluidDrop øker virkningsgraden til skumskjermen.

Funksjon

FluidDrop tilpasses anlegget. Mange monteringsmuligheter og konfigurasjoner er en stor fordel i overløpskummer med liten plass. I figurene vises noen eksempler.Løsningen kan integreres med terskelprofilet FluidWing. Dette muliggjør registrering av overløpsmengde.

Eksempel installasjon

 

FluidDrop

FluidDrop montert i overløp