FluidRack

FluidRack CAD

Type: Rist - pendel

Medium: Fellessystem, Overvann

Dimensjon: 500 - 2000mm (høyde)

Materiale: 304 rustfritt

Anvendelse: Overløp

Egenskaper: Innebygget by-pass- tilpasset størrelse

Sikker

Åpner automatisk ved igjentetting.

Optimal løsning

Krever ikke ekstern energi. Mange tilpasningsmuligheter

Driftsvennlig

Enkel rengjøring.

FluidRack er en smart rist for overløpsinstallasjoner, som holder tilbake kloakksøppel og partikler før vannet går i overløp. Utfordringer med konvensjonelle rister er igjentetting og problemene det medfører. Ristene i FluidRack er hengslet. Hvis risten tettes igjen av partikler, vil risten(e) rotere i åpen posisjon og sørge for at vannet får passere. Dermed unngås oppstrøms oppstuvning og mulige kjelleroversvømmelser. FluidRack leveres tilpasset med mange installasjonsalternativer. Risten er enkel å rengjøre.

Funksjon

Ved overløpsdrift fanger ristene partikler før de går i overløp. Risten er i nedre posisjon. Hvis risten tetter seg, vil kreftene fra vannet få pendelristen(e) til å rotere til åpen posisjon. Dermed hindrer man oppstrøms oppstuvning og oversvømmelse.

Ved tørrvær er det enkelt å rengjøre ristene. Ved behov, kan ristene enkelt løsnes og fjernes fra opphenget. Se figur under.

Monteringsalternativer

Vi tilpasser FluidRack til det enkelte prosjekt. Mange monteringsmuligheter gir optimal installasjon - selv der det er liten plass.