FluidRack – Partikkelavskiller Overløp

Overløp utrustning - Pendel rist

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Holder tilbake partikler - selvrensende
Kapasitetsområde: høyde 500 - 2000 mm
Materiale: 304 rustfritt

FluidRack er en smart rist for overløpsinstallasjoner, som holder tilbake kloakksøppel og partikler før vannet går i overløp. Utfordringer med konvensjonelle rister er igjentetting og problemene det medfører. Ristene i FluidRack er hengslet. Hvis risten tettes igjen av partikler, vil risten(e) rotere i åpen posisjon og sørge for at vannet får passere. Dermed unngås oppstrøms oppstuvning og mulige kjelleroversvømmelser. FluidRack leveres tilpasset. Mange installasjonsalterantiver gir optimal løsning. Risten er enkel å rengjøre. Sikkerhetsfunksjonen gjør at kostbare automatiske rengjøringsysstemer ikke er nødvendig.

FluidRack CAD

Funksjon

Ved overløpsdrift fanger ristene partikler før de går i overløp. Risten er i nedre posisjon. Hvis risten tetter seg, vil kreftene fra vannet få pendelristen(e) til å rotere til åpen posisjon. Dermed hindrer man oppstrøms oppstuvning og oversvømmelse.

Ved tørrvær er det enkelt å rengjøre ristene. Ved behov, kan ristene enkelt løsnes og fjernes fra opphenget. Se figur under.

Monteringsalternativer

Vi tilpasser FluidRack til det enkelte prosjekt. Mange monteringsmuligheter gir optimal installasjon - selv der det er liten plass.