FluidSep

Type: Virveloverløp - Partikkelavskillende

Medium: Fellesystem

Dimensjon: ø1200 - ø3500 (diameter)

Materiale: GRP

Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner

Egenskaper: God partikkelavskilling, ingen bevegelige deler, prefabrikkert

Best tilgjengelige teknologi

Sikrer partikkelavskilling, hydraulisk kontroll og registrering av utslipp

Enkel installasjon

Prefabrikkert og ferdig utrustet løsning.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler. Korrosjonssikre materialer. Selvrensende.

FluidSep er et prefabrikkert partikkelavskillende virveloverløp. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. FluidSep er uten bevegelige deler og er selvrensende. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. FluidSep er godt egnet i kombinasjon med en pumpestasjon. Volumet i FluidSep kan anvendes som pumpevolum. Dette er en kompakt og kostandseffektiv løsning. FluidSep er hydraulisk kartlagt, og tilfredsstiller kravet om hydraulisk kontroll.

Funksjon

FluidSep er et overløp med lukket virvel. Innløpet er rettet tangentielt på overløpstanken. Dette skaper en virvelbevegelse som splitter vannstrømmen. Tyngre partikler ledes ned i sumpen og videre til nedstrøms mengderegulator/pumpestasjon/ledningsnett. Den sirkulære terskelen og skumskjermen sørger for at flytestoffer holdes tilbake og ikke ledes til resipient. Virvelbevegelsen i overløpet sørger for effektiv selvrensing.

Våre prefabrikkerte modeller leveres klar til installasjon, og tilpasses prosjektets rammebetingelser.

Typisk montering

FluidSep sumpvirvelen
"Sumpvirvelen" - FluidSep og pumpesump i ett!

FluidSep 4
FluidSep - i overløpsdrift

Installasjonseksempel

 

FluidSep 1

 FluidSep under montering.

 

 

 FluidSep betong

FluidSep - plasstøpt i betong.

FluidSep 3

 FluidSep - i kombinasjon med MFT virvelkammerkum og pumpestasjon.