Overløp utrustning - Selvrensende rist

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Selvrensende rist. Krever ikke ekstern energi
Kapasitetsområde: modulbasert
Materiale: 304 rustfritt

GiWA-Rechen er en selvrensende rist som holder tilbake kloakksøppel og partikler før det går i overløp. En roterende og pendlende rensegaffel forhindrer tilstopping av risten. Mekanismen har en robust "fail-safe" funksjon som hindrer rensegaffelen i å låse seg. Om ønskelig kan energien til gaffelbevegelsen hentes fra en skovel som drives av overløpsvannet. Strømforsyning er derfor ikke nødvendig for installasjonen. GiWA-Rechen er modulbasert, og kan installeres på nye overløp eller monteres i forbindelse med oppgradering av eksisterende overløp. Alle komponentene kan føres gjennom en ø650mm hals.

GIWA CAD

Funksjon

GIWA CAD 5

GiWA-Rechen - 2 stk moduler.

 

 

GiWA 6

GiWA-Rechen modul med skovler

 

 

Giwa 7

GiWA-Rechen med El motor

Eksempel installasjon

GIWArechen 4

GiWA-Rechen - åpen terskel

GIWArechen 2

GiWA-Rechen moduler i kum

GIWArechen 3

GiWA-Rechen i overløpsdrift - (se film)