MFT Sideoverløp

Sideoverløp CAD

Type: Sideoverløp - Partikkelavskillende

Medium: Fellesystem

Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP

Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner

Egenskaper: Stor kapasitet, ingen bevegelige deler, prefabrikkert

Best tilgjengelige teknologi

Sikrer partikkelavskilling, hydraulisk kontroll og registrering av utslipp

Stor kapasitet

Stor kapasitet på liten plass.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler. Korrosjonssikre materialer.

MFT Sideoverløp er et prefabrikkert overløp med to langsgående terskler. Dette gir stor terskellengde og kapasitet. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. Sideoverløpet er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. Overløpet kan utstyres for registrering av overløpsutslipp.

Funksjon

MFT Sideoverløp dimensjoneres av oss ihht VA-miljøblad nr 74. Den hydrauliske utformingen, skumskjermen og den justerbare terskelen gir god partikkelavskilling. Lange terskler gir stor kapasitet. For god kontroll med videreført vannmengde, installeres gjerne overløpet i kombinasjon med våre mengderegulatorer. Virvelkammer av typen FluidCon SUt benyttes ofte.

Sideoverløp hydraulikk

 

MFT Sideoverløp virkemåte
 

Sideoverløp trykktap

MFT Sideoverløp - eksempel hydraulikk
 

Installasjonseksempel

Sideoverløp

MFT Sideoverløp - under transport

Sideoverløp 2

 MFT Sideoverløp - innvendig - sett mot utløp

Sideoverløp 3 

MFT Sideoverløp - installert i kombinasjon med MFT GRP kum med virvelkammer av typen FluidCon SUt