MFT Sideoverløp – Partikkelavskillende Overløp

Prefabrikkert Partikkelavskillende Sideoverløp

Anvendelse: Ledningsnettet, Pumpestasjoner, Renseanlegg
Bruksområde: Fellessystem eller Separatsystem med mye fremmedvann
Egenskaper: Stor kapasitet, ingen bevegelige deler
Kapasitetsområde: DN400-1000 innløp
Materiale: GRP

MFT Sideoverløp er et prefabrikkert overløp med to langsgående terskler. Dette gir stor terskellengde og kapasitet. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. Sideoverløpet er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. Overløpet kan utstyres for registrering av overløpsutslipp.

Sideoverløp CAD

Funksjon

MFT Sideoverløp dimensjoneres av oss ihht VA-miljøblad nr 74. Den hydrauliske utformingen, skumskjermen og den justerbare terskelen gir god partikkelavskilling. Lange terskler gir stor kapasitet. For god kontroll med videreført vannmengde, installeres gjerne overløpet i kombinasjon med våre mengderegulatorer. Virvelkammer av typen FluidCon SUt benyttes ofte.

Sideoverløp hydraulikk

 

MFT Sideoverløp virkemåte
 

Sideoverløp trykktap

MFT Sideoverløp - eksempel hydraulikk
 

Installasjonseksempel

Sideoverløp

MFT Sideoverløp - under transport

Sideoverløp 2

 MFT Sideoverløp - innvendig - sett mot utløp

Sideoverløp 3 

MFT Sideoverløp - installert i kombinasjon med MFT GRP kum med virvelkammer av typen FluidCon SUt