MFT Tverroverløp

Tverroverløp CAD

Type: Tverroverløp - Partikkelavskillende

Medium: Fellessystem

Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP

Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner

Egenskaper: Kompakt løsning, lav høyde, ingen bevegelige deler, prefabrikkert

Best tilgjengelige teknologi

Sikrer partikkelavskilling, hydraulisk kontroll og registrering av utslipp

Enkel installasjon

Prefabrikkert, lav vekt, kompakt og ferdig utrustet løsning.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler. Korrosjonssikre materialer.

MFT Tverroverløp er et prefabrikkert overløp med tverrstilt terskel. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. Tverroverløpet er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. Med kalibrert terskel av typen FluidWing, og en av våre mengderegulatorer oppnås hydraulisk kontroll, partikkelavskilling og mulighet for registrering av overløpsmengde.

Funksjon

MFT Tverroverløp dimensjoneres av oss ihht VA-miljøblad nr 74. Den hydrauliske utformingen, skumskjermen og den justerbare terskelen gir god partikkelavskilling på liten plass. For god kontroll med videreført vannmengde, installeres gjerne overløpet i kombinasjon med våre mengderegulatorer. Virvelkammer av typen FluidCon SUt benyttes ofte.

Tverroverløpet kan leveres med kalibrert terskel av typen FluidWing. Dermed kan overløpsmengden registreres ved hjelp av en nivåmåler i overløpet. Hvis anlegget utstyres med en av våre mengderegulatorer, vår man kontroll på alle 3 vannføringer ved hjelp av 1 nivåmåling. Se under.

Tverroverløp - typisk oppsett

Tilvalg og instrumentering

Våre tverroverløp kan leveres med kalibrert terskel av typen FluidWing, der sammenheng mellom oppstuvning og vannføring over terskel er kartlagt. Sammen med en kalibrerte mengderegulator nedstrøms, og en nivåmåler i overløpet, kan vannføring og vannmengde, både videreført og i overløp, registreres (det er ikke behov for direkte mengdemåling). Vi tilbyr også et komplett system - klart til bruk -for registrering , sending, lagring, behandling og lesing av data (skybasert). Systemet krever ikke nettstrøm på målestedet. Systemet kan utvides med eksempelvis nedbørsmålere. Dette gir godt grunnlag for å analyser og simulering av avløpsnettet.
Vi tilbyr også igangsetting og oppsett av systemet (kontrollmåling og kalibrering).

Installasjonseksempel

Tverroverløp 5

MFT Tverroverløp - før installasjon

MFT Tverroverløp og virvelkammer-kum - installasjon

 

Tverroverløp 

MFT Tverroverløp - i overløpsdrift.

Tverroverløp 2

 MFT Tverroverløp - sett ned på terskel og skumskjerm

MFT tverroverløp - med kalibrert terskel - FluidWing 

 

 

 

Tverroverløp utløp 

MFT Tverroverløp - utløp overløp med tilbakeslagssikring av typen FluidSwing.