Downstream Defender®

Type: Virvelseparator - Supersandfang

Medium: Overvann

Dimensjon: D-1200 - D-3000 (kum)

Kapasitet: 35 - 230 l/s

Partikkelstørrelse: 150 µm

Anvendelse: Sandfang, Fordrøyningsanlegg

Egenskaper: Holder tilbake både flytepartikler og tyngre partikler

Driftssikker

Ingen bevegelige deler gir god driftssikkerhet og lang levetid.

Kompakt

Høy virkningsgrad på liten plass.

Reduserer forurensning

Holder tilbake små partikler.

Supersandfanget Downstream Defender® holder tilbake partikler og flytestoffer. Leveres i PE kum. Enkel tilgang til sump for fjerning av slam (slamsuger). Innløpsarrangementet generer en virvel i kummen som sørger for utskilling og fanging av partikler. Bunnskjermen hindrer partikler i å bli skylt videre ved høy belastning. Skumskjerm sørger for at flytestoffer og olje fanges. Orientering innløp/utløp tilpasses hver enkelt installasjon.

Downstream Defender® er et registrert varemerke for Hydro International LTD, og brukes av MFT med tillatelse fra Hydro International LTD.

Funksjon