Lamell separator

Anvendelse: Sandfang, Sedimentering og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg – tverrstilte lameller
Kapasitetsområde: tilpasses
Partikkelstørrelse: ca 63µm

Kompakt sedimenteringsenhet med lamellkjerner for avskilling av partikkelbundet forurensning. FluidClear monteres i betongkonstruksjon nedstrøms fordrøyningsvolumet. Innebygd svingemekanisme for rengjøring av lameller. FluidClearX er utstyrt med tverrstilte lameller som tillater horisontal gjennomstrømning.

Funksjon

Når det forurensede vannet passerer de neddykkete lamellene, bindes partiklene til lamelloverflatene. Partiklene fanges i slamvolumet under lamellene. Lamellene gjør at den effektive flaten vannstrømmen passerer øker vesentlig. Høyt overflate areal gir lavere overflatebelasting og bedre sedimenteringsforhold. Vannføringen til FluidClear kontrolleres enten ved hjelp av en pumpe eller mengderegulator (selvfall)

Lamellene rengjøres ved hjelp av den innebygde mekanismen. Ved å svinge lamellplatene løsner partiklene og synker ned i slamvolumet. Slamvolumet tømmes jevnlig. Spylemekanisme (tilvalg) sørger for at tanken rengjøres og det forurensede slammet transporteres til et punkt for avhenting.

 

Driftsposisjon

 

Rotering av lameller

Rotering av lameller