Lamellsandfang

Anvendelse: Sandfang Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt Supersandfang - ettermonteringKapasitetsområde: ca 10-15 l/s
Partikkelstørrelse: ca 63µm

Kompakt sedimenteringsenhet og effektivt sandfang med lamellkjerner for tilbakeholdelse av partikler og flytestoffer. FluidSettle kan monteres/ettermonteres i en DN1000 kum. Innebygd svingemekanisme for enkel rengjøring av lameller.

Funksjon

Når det forurensede vannet passerer de neddykkete lamellene, bindes partiklene til lamelloverflatene. Partiklene fanges i sumpen under lamellene. Lamellene gjør at den effektive flaten vannstrømmen passerer øker vesentlig. Høyt overflate areal gir lavere overflatebelasting og bedre sedimenteringsforhold.

Lamellene rengjøres ved hjelp av en enkel mekanisme. Ved å rotere eller løfte lamellmodulen løsner partiklene og synker ned i sumpen. Slamvolumet tømmes jevnlig. Skumskjermen sørger for å holde tilbake olje og flytestoffer.