Partikkelavskilling – Overvann

Partikkelavskilling - Overvann

Overvannet ble tidligere ansett som tilstrekkelig rent. Overflatevann i tett bebygde områder og veiavrenning kan imidlertid inneholde en rekke forurensninger, blant annet tungmetaller (partikkelbundet) og rester etter petroleumsprodukter. Under nedbør transporteres forurensningene ned i rister og sluk. I et separert system ledes det forurensede overvannet direkte ut i nærmeste resipient. MFT leverer prefabrikkerte supersandfang og separatorer for utskilling av partikler og forurensing i overvann. Vi tilbyr også komponenter for oppgradering og utrustning av eksisterende sandfang.

FluidClear   Lamell separator

Anvendelse: Sandfang, Sedimentering og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg – skråstilte lameller
Kapasitetsområde: 10 - 40 l/s per enhet
Partikkelstørrelse: ca 63µmLes mer om FluidClear...

 

FluidClearX   Lamell separator

Anvendelse: Sandfang, Sedimentering og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg – tverrstilte lameller
Kapasitetsområde: tilpasses
Partikkelstørrelse: ca 63µmLes mer om FluidClear...

 

FluidSettle   Lamellsandfang

Anvendelse: Sandfang Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt Supersandfang - ettermontering
Kapasitetsområde: ca. 10 - 15 l/s
Partikkelstørrelse: 63 μmLes mer om FluidSettle...

 

DDF  Supersandfang - virvelseparator

Anvendelse: Sandfang Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Supersandfang – leveres i PE kum
Kapasitetsområde: ca. 40 - 250 l/sLes mer om DDF...