Downstream Defender - Datablad

 


1. Virkningsgrader ("mitigation indices")

Beregnede virkningsgrader («mitigation indices») i henhold til: «British Water How To Guide: Applying the CIRIA SuDS Manual Simple Index Approach to Proprietary / Manufactured Stormwater Treatment Devices.», og forutsetter at enhetene dimensjoneres i henhold til oversikten nedenfor.
1) Det er forutsatt at 75%-90% av tungmetallene er partikkelbundet og resterende 10-25% er oppløst (ref British Water How To Guide)

Suspendert stoff (TSS)Metaller (partikulært og oppløst) 1)Hydrokarboner/Olje
50%40%50%


2. Modelloversikt og kapasiteter

Kum-diameterDimensjon Inn/utløp
anbefalt
Dim vann-føring Maks VannføringTrykktap ved QbMin Slam-volumMin OljeVolum
(flytende)
Volum olje i
partikkelform
(tilbehør)
[mm][mm][l/s][l/s][mm][ l ][ l ][ l ]
ModellDDN 1)Qb 2)Qmaks 3)hVs 4)VoVop
DD1010002502146160310250
DD1212003003084170450440
DD16160040048144220710850
DD1818005006921723010201500
DD2020005009435524013902500
DD24240060012342225018103500
DD30300080019265226028306800

Anmerkninger:

  1. Anbefalt dimensjon, DN, på innløp og utløp, for best ytelse. Dimensjon og relativ orientering mellom innløp og utløp kan tilpasses.
  2. Gjennomsnittlig vannføring fra nedslagsfeltet ved 1-årsregn, som gir en beregnet årlig virkningsgrad på 50% for alle partikler med størrelse opp til 1000µ og partikkel-størrelsesfordeling (PSD) med median størrels D50 = 63mµ. Virkningsgradene er basert på tester utført i henhold til «British Water Code of Practice for the Assessment of Manufactured Treatment Devices Designed to Treat Surface Water Runoff».
  3. Hydraulisk kapasitet. Maksimal vannføring før partikler i sedimentvolumet reaktiveres, og som gir 500mm singulærtap (trykktap).
  4. Minimum anbefalt sedimentvolum. Volumet kan enkelt økes ved å etablere en dypere kum (se tabell under).


3. Kit for montering i betongkum

KumdiameterInn- og utløps-dimensjonHøyde sump-
innløp/utløp, ca
Minimum
totalhøyde, ca
Min høyde
innløp/utløp-topp, ca
AnbefaltMin-Maks
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
Produktnr kit 1)DkDN 2)DN 2)A 3)B 3)C
DD10-K1000250150-30015002400900
DD12-K1200300150-350170028501150
DD16-K1600400300-450200033001300
DD20-K2000500400-600280044001600
DD24-K2400600500-700330054002100
DD30-K3000800600-900350054001900

Anmerkninger:

  1. Følgende inngår i leveransen fra MFT: Innløpskammer, Utløpskammer, Bunnskjerm, Overvåkingsystem (tilbehør), Ekstra Oljeskjerm (tilbehør)
  2. Anbefalt dimensjon, DN, på innløp og utløp, for best ytelse. Dimensjon kan tilpasses innenfor angitt område.
  3. Gir minimum anbefalt sedimentvolum (ref foregående tabell). Volumet kan enkelt økes ved å øke kumdybden A.