Partikkelavskilling – Regnvannsoverløp

Regnvannsoverløpet er først og fremst avløpssystemets sikkerhetsventil, som skal hindre overbelastning av avløpsanlegget. En annen viktig funksjon er å holde tilbake kloakksøppel, flytestoffer og partikler for å minimere forurensning ved overløpsutslipp. Våre prefabrikkerte overløp og partikkelavskillere besørger dette. Vi tilbyr en rekke komponenter for oppgradering og utrustning av eksisternede Driftsoverløp og Nødoverløp. Et effektivt regnvannsoverløp er system med flere funksjoner og bestående av flere komponenter. Vi tilbyr hele spekteret av overløpskomponenter og funksjoner (mengderegulering, nivåregulering, tilbakeslagssikring, partikkelavskilling).

FluidSep  Prefabrikkert Partikkelavskillende Virveloverløp

Anvendelse: Ledningsnettet, Pumpestasjoner, Renseanlegg
Bruksområde: Fellessystem eller Separatsystem med mye fremmedvann
Egenskaper: God partikkelavskilling, ingen bevegelige deler
Kapasitetsområde: etter behov
Materiale: GRPLes mer om FluidSep...

MFT-Tverroverløp  Prefabrikkert Partikkelavskillende Tverroverløp

Anvendelse: Ledningsnettet, Pumpestasjoner, Renseanlegg
Bruksområde: Fellessystem eller Separatsystem med mye fremmedvann
Egenskaper: Kompakt løsning uten bevegelige deler
Kapasitetsområde: DN400-1000 innløp
Materiale: GRPLes mer om MFT-tverroverløp...

Tverroverløp CAD  150

 

MFT-Sideoverløp  Prefabrikkert Partikkelavskillende Sideoverløp

Anvendelse: Ledningsnettet, Pumpestasjoner, Renseanlegg
Bruksområde: Fellessystem eller Separatsystem med mye fremmedvann
Egenskaper: Stor kapasitet, uten bevegelige deler
Kapasitetsområde: DN400-1000 innløp
Materiale: GRP Les mer om MFT-Sideoverløp...

Sideoverløp CAD  150

 

FluidRack  Pendel Rist

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Holder tilbake partikler - sikkerhetsfunksjon
Kapasitetsområde: høyde 500 - 2000 mm
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidRack...

FluidDrop  Partikkelavskillende Terskelsystem

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Holder tilbake flytestoffer og partikler. Tar liten plass
Kapasitetsområde: 250 - 700 l/s/m
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidDrop...

Fluidrotor  Roterende Sil

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Selvrensende roterende sil
Kapasitetsområde: ca 90 - 1280 l/s/m
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidRotor...

GiWA-Rechen   Selvrensende rist

Anvendelse: Regnvannsoverløp
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Selvrensende rist. Krever ikke ekstern energi
Kapasitetsområde: modulbasert
Materiale: 304 rustfrittLes mer om GiWA-Rechen...

GIWA CAD 150