Partikkelavskilling – Regnvannsoverløp

Regnvannsoverløpet er først og fremst avløpssystemets sikkerhetsventil, som skal hindre overbelastning av avløpsanlegget. En annen viktig funksjon er å holde tilbake kloakksøppel, flytestoffer og partikler for å minimere forurensning ved overløpsutslipp. Våre prefabrikkerte overløp og partikkelavskillere besørger dette. Vi tilbyr en rekke komponenter for oppgradering og utrustning av eksisternede Driftsoverløp og Nødoverløp. Et effektivt regnvannsoverløp er system med flere funksjoner og bestående av flere komponenter. Vi tilbyr hele spekteret av overløpskomponenter og funksjoner (mengderegulering, nivåregulering, tilbakeslagssikring, partikkelavskilling).

Type: Virveloverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: ø1200-ø3500 (diameter)

Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: God partikkelavskilling, ingen bevegelige deler, prefabrikkert
Les mer om FluidSep...

Type: Tverroverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Kompakt løsning, lav høyde, ingen bevegelige deler, prefabrikkert
Les mer om MFT-tverroverløp...

Type: Sideoverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Stor kapasitet, ingen bevegelige deler, prefabrikkert
Les mer om MFT-Sideoverløp...

Type: Rist - pendel
Medium: Fellessystem, Overvann
Dimensjon: 500 - 2000mm (høyde)

Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Rist, selvrensende
Anvendelse: Regnvannsoverløp
Les mer om FluidRack...

Type: Partikkelavskillende terksel
Medium: Fellessystem
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: 250-700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Holder tilbake flytestoffer og partikler. Tar liten plass.
Les mer om FluidDrop...

Type: Roterende sil
Medium: Fellessystem, Overvann
Kapasitetsområde: ca 90 - 1280 l/s/m

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Selvrensende roterende sil
Les mer om FluidRotor...

Type: Selvrensende rist
Medium: Fellessystem, Overvann
Kapasitetsområde: modulbasert

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Selvrensende rist. Krever ikke ekstern energi
Les mer om GiWA-Rechen...