Regnvannsoverløpet er avløpssystemets sikkerhetsventil, som skal avlaste avløpsnettet ved overbelastning. Overløpene er kilde til forurensning. Kloakksøppel, flytestoffer og partikler bør i størst mulig grad holdes tilbake for å minimere forurensning ved overløpsutslipp. Våre prefabrikkerte overløp og partikkelavskillere sørger for dette. Vi tilbyr også en rekke komponenter for oppgradering og utrustning av eksisternede Driftsoverløp og Nødoverløp. Et effektivt regnvannsoverløp er system med flere funksjoner, og bestående av flere komponenter. Vi tilbyr hele spekteret av overløpskomponenter og funksjoner.

Type: Sedimenteringsoverløp
Medium: Fellessystem
Dimensjon: Tilpasses

Materiale: Betong
Anvendelse: Driftsoverløp
Egenskaper: Minimal forurensning og full hydraulisk kontroll
Les mer om MFT Sedimenteringsoverløp...

Type: Virveloverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: ø2000-ø3500 (diameter overløp)

Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: God partikkelavskilling, ingen bevegelige deler, prefabrikkert
Les mer om FluidSep...

Type: Tverroverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Kompakt løsning, lav høyde, ingen bevegelige deler, prefabrikkert
Les mer om MFT-tverroverløp...

Type: Sideoverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Stor kapasitet, ingen bevegelige deler, prefabrikkert
Les mer om MFT-Sideoverløp...

Type: Rist - pendel
Medium: Fellessystem, Overvann
Dimensjon: 500 - 2000mm (høyde)

Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Rist, selvrensende
Anvendelse: Regnvannsoverløp
Les mer om FluidRack...

Type: Partikkelavskillende terksel
Medium: Fellessystem
Dimensjon: Tilpasses

Kapasitet: 250-700 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Holder tilbake flytestoffer og partikler. Tar liten plass.
Les mer om FluidDrop...

Type: Roterende sil
Medium: Fellessystem, Overvann
Kapasitetsområde: ca 90 - 1280 l/s/m

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Selvrensende roterende sil
Les mer om FluidRotor...

Type: Selvrensende rist
Medium: Fellessystem, Overvann
Kapasitetsområde: modulbasert

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Selvrensende rist. Krever ikke ekstern energi
Les mer om GiWA-Rechen...