1. Modelloversikt og veiledende kapasiteter

Det primære kriteriet for valg av overløpsdimensjon (diameter, D) er kapasiteten ved maksimal vannføring, Qmaks. Ved Qmaks må oppstuvningen i forkant av innløpet (n4) ikke overstige maksimalt tillat nivå (eksempel laveste oppstrøms kjeller). Terskelnivået (N3) og innløpsnivået (N4), samt nivå utløp videreført (N0) og nivå utløp overløp (N1) tilpasses. Imidlertid setter de enkelte modellene krav til minimum høydeforskjeller mellom inn-, utløp og terskelnivå (jmf h1, h10 og h20).

Orientering på inn- og utløp tilpasses. Det samme gjelder dimensjonen på stussene (DN), som vurderes opp mot dimensjonerende vannføring. Som standard leveres FluidSep med følgende type tilkoblinger i innløp og utløp:
• DN110-DN400: PVC spiss
• DN500: GRP spiss (DN dimensjon = Id)
Tilpassede flenser kan leveres på forespørsel.

Tabellen under viser tilgjengelige FluidSep modeller, og typiske kapasiteter i form av vannføringer (Qmaks) og vannivå oppstrøms innløp overløp (n4) (Angitte kapasiteter er veiledende. Faktisk ytelse er betinget av flere designparametere)

Statisk vannivå i forkant av innløp:n4maks = 100n4maks = 200n4maks = 250
Overløp diameterMin sumphøydeMaks vannføringMin terkselhøydeMin utløpshøydeMaks vannføringMin terkselhøydeMin utløpshøydeMaks vannføringMin terkselhøydeMin utløpshøyde
anmerkning2)3)1)4)3)1)4)3)1)4)
ProduktnrDh10Qmaksh1h20Qmaksh1h20Qmaksh1h20
(mm)(mm)(l/s)(mm)(mm)(l/s)(mm)(mm)(l/s)(mm)(mm)
WAD20200065045110028010012004001201200400
WAD24240075080120031013512003601901250420
WAD303000800150150037025015004703001500620
WAD353500900180175051028017505103501800630

Anmerkninger:

  1. Anbefalt min terskelhøyde. Terskelhøyden kan velges noe mindre enn anbefalt, men dette kan påvirke ytelsen og øvrige dimensjoner.
  2. Forutsatt dimensjon utløp videreført DN0 = 200mm. Betinger av dimensjon innløp overløp.
  3. Forutsetter videreført vannføring Qv= 10% av Qmaks.
  4. Forutsetter 1 stk utløp overløp, og at nedstrøms utløpsrør har tilstrekkelig kapasitet (maks ca 70% fylling ved Qmaks).


2.Tilbehør

Vi kan tilby nedstrøms mengderegulator eller mengderegulatorkum og et standardisert og komplett system for registrering av mengde og vannføring både i overløp og videreført. Systemet forutsetter at overløpet er utstyrt med nivåmålere. Måling av videreført vannmmengde/vannføring forutsetter at MFT mengderegulator er installert nedstrøms. Systemet kan suppleres med nedbørsmålere.

FigKomponentMengdereguleringMengdemåling og instrumentering
M1M2Forberedt for
mengdemåling
I1
Klar
for mengde-
måling
I2
Klar for
mengde- og
nedbørmåling
I2
Ferdig igangsatt
system
I4
AMengde-
regulator
1) 1) 1) 1)
BPrefabrikkert
regulatorkum
2) 2) 2) 2)
CNivåmåler
(ultralyd)
DLogger/Sender
GPRS
FNedbørmåler(e) 3)
EAbonnement
regnbyge.no
Igangsetting og
kalibrering

Anmerkninger:

  1. Hydraulisk kalibrert mengderegulator nødvendig for å måle videreført vannføring og mengde (Qv)
  2. Prefabrikkert GRP-kum ikke obligatorisk
  3. Nedbørmåler ikke obligatorisk