FluidSep - Datablad

Modelloversikt og veiledende kapasiteter

Det primære kriteriet for valg av overløpsdimensjon (diameter, D) er kapasiteten ved maksimal vannføring, Qmaks. Ved Qmaks må oppstuvningen i forkant av innløpet (n4) ikke overstige maksimalt tillat nivå (eksempel laveste oppstrøms kjeller). Terskelnivået (N3) og innløpsnivået (N4), samt nivå utløp videreført (N0) og nivå utløp overløp (N1) tilpasses. Imidlertid setter de enkelte modellene krav til minimum høydeforskjeller mellom inn-, utløp og terskelnivå (jmf h1, h10 og h20).

Orientering på inn- og utløp tilpasses. Det samme gjelder dimensjonen på stussene (DN), som vurderes opp mot dimensjonerende vannføring. Som standard leveres FluidSep med følgende type tilkoblinger i innløp og utløp:
• DN110-DN400: PVC spiss
• DN500: GRP spiss (DN dimensjon = Id)
Tilpassede flenser kan leveres på forespørsel.

Tabellen under viser tilgjengelige FluidSep modeller, og typiske kapasiteter i form av vannføringer (Qmaks) og vannivå oppstrøms innløp overløp (n4) (Angitte kapasiteter er veiledende. Faktisk ytelse er betinget av flere designparametere)

Statisk vannivå i forkant av innløp:n4maks = 100n4maks = 150n4maks = 200n4maks = 250
Overløp diameterMin terkselhøydeMin sumphøydeMaks vannføringMin utløpshøydeMaks vannføringMin utløpshøydeMaks vannføringMin utløpshøydeMaks vannføringMin utløpshøyde
anmerkning1)2)3)4)3)4)3)4)3)4)
ProduktnrDh1h10Qmaksh20Qmaksh20Qmaksh20Qmaksh20
(mm)(mm)(mm)(l/s)(mm)(l/s)(mm)(l/s)(mm)(l/s)(mm)
WAD202000100065050320654208046090510
WAD242400120075080370110410130450150520
WAD3030001500800120440160480200530230560
WAD3535001750900180490230530280620320660
Anmerkninger:
1) Anbefalt min terskelhøyde. Terskelhøyden kan velges noe mindre enn anbefalt, men dette kan påvirke ytelsen og øvrige dimensjoner.
2) Forutsatt dimensjon utløp videreført DN0 = 200mm. Betinger av dimensjon innløp overløp.
3) Forutsetter videreført vannføring Qv= 10% av Qmaks.
4) Forutsetter 1 stk utløp overløp, og at nedstrøms utløpsrør har tilstrekkelig kapasitet (maks ca 70% fylling ved Qmaks).

2.Tilbehør

Vi kan tilby nedstrøms mengderegulator eller mengderegulatorkum og et standardisert og komplett system for registrering av mengde og vannføring både i overløp og videreført. Systemet forutsetter at overløpet er utstyrt med nivåmålere. Måling av videreført vannmmengde/vannføring forutsetter at MFT mengderegulator er installert nedstrøms. Systemet kan suppleres med nedbørsmålere.

FigKomponent MengdereguleringMengdemåling og instrumentering
M1M2Forberedt for
mengdemåling
I1
Klar
for mengde-
måling
I2
Klar for
mengde- og
nedbørmåling
I2
Ferdig igangsatt
system
I4
AMengde-
regulator
1) 1) 1) 1)
BPrefabrikkert
regulatorkum
2) 2) 2) 2)
CNivåmåler
(ultralyd)
DLogger/Sender
GPRS
EAbonnement
regnbyge.no
FNedbørsmåler(e) 3)
Igangsetting og
kalibrering
1) Hydraulisk kalibrert mengderegulator nødvendig for å måle videreført vannføring og mengde (Qv)
2) Prefabrikkert GRP-kum ikke obligatorisk
3) Nedbørmåler ikke obligatorisk