Sideoverløp CAD

Type: Sideoverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)
Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Stor kapasitet, lav høyde, ingen bevegelige deler, prefabrikkert

Best tilgjengelige teknologi

Reduserer forurensning av kloakksøppel ifm overløpsutslipp og gir hydraulisk kontroll.

Skreddersydd løsning

Overløpet kan i stor grad tilpasses eksisterende anlegg. Høy kapasitet mulig..

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og korrosjonssikre materialer. Gir høy driftssikkerhet og lite vedlikehold.

Regnvannsoverløpet er avløpsnettets sikkerhetsventil. Under nedbør, snøsmelting, pumpestopp eller tilstopping avlastes avløpsvannet til nærmeste resipient. Sammen med en nedstrøms mengderegulator, unngår man oversvømmelser i oppstrøms og nedstrøms anlegg når belastningen blir stor. Regnvannsoverløpene er utviklet for splitting av vannstrømmen. Ved normal drift videreføres alt avløpsvann til nedstrøms anlegg. Når belastningen når en definert grenseverdi, avlastes anlegget ved å lede overskytende vann ut av avløpsnettet og til nærmeste resipient.

MFT Sideoverløp er et prefabrikkert partikkelavskillende regnvannsoverløp med to langsgående terskler. Dette øker terskellengde og gir økt kapasitet. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. Sideoverløpet er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. Overløpet kan utstyres for registrering av overløpsutslipp.

Sammen med en av våre mengderegulatorer for kontroll av videreført vannmengde, tilfredsstiller systemet kravet om hydraulisk kontroll.

I tillegg til det partikkelavskillende overløpet (driftsoverløp) og mengderegulator, kan overløpssystemet utrustes med flere komponenter.

MFT Sideoverløp - under transport

Innvendig geometri

MFT Sideoverløp -  installasjon