1. Modelleksempler

Dimensjonering av MFT sideoverløp preges i stor grad av skreddersøm og tilpasninger til omkringliggende anlegg. Dimensjoner, høyder og kapasiteter vil derfor for variere fra prosjekt til prosjekt. Oversikten under er derfor kun en veileder for valg av løsning. Tabellen forutsetter at overløpene leveres ferdig prefabrikkert. Delvis prefabrikkering, og sammenstilling på anlegg, kan øke lengen og kapasiteten på overløpene.

Diameter OverløpInnløpUtløp
overløp (1 stk)
LengdeForutsatt
Nivåforskjell
innløp-utløp
overløp
Dimensjonerende
vannføring
partikkelavskilling
Terskel-høyde (fra-til)Maksimal
vannføring
Estimert Oppstuvning ved Qmaks
anmerkning1)2)3)3,4)5)6)
ProduktnrBDN4DN1LBLHtQmaksh4
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(l/s)(mm)(l/s)(mm)
S16DN4001600400400750020035320
500
150
210
160
250
S20DN5002000500500880020065400
700
240
400
170
350
S20DN600200060060010500200100480
700
310
470
150
280
S24DN600240060060010600200100480
800
360
580
200
370
S24DN800240080080013600200200640
800
560
700
190
250
S30DN800300080080014000200200640
1000
670
970
230
370
S30DN100030001000100016500300350800
920
1000
1200
240
300

Anmerkninger:

  1. Det er antatt 1 stk utløp overløp og kritisk vannføring i utløpsrør (Fr>1). Det kan installeres overgang til mindre rørdimensjon nedstrøms overløp, forutsatt at «fritt overløp» oppnås ved Qmaks. Økning av dimensjon og antall utløp overløp, kan øke makskapasiteten vesentlig.
  2. Økning av antall utløp overløp og plassering av utløp overløp på hver sin side av overløpets senterlinje, kan redusere nivåforskjellen til 0.
  3. Forutsetter dimensjonering av overløpet i henhold til VA-miljøblad nr 74, K = 1,5. (normalt skal Qdim tilsvare 1 årsflom).
  4. Hvis overløpet dimensjoneres for mindre belastninger enn angitt Qmaks, kan terkselhøyden økes.
  5. Beregnet maksimal vannføring ved «fritt overløp» (uten oppstuvning (n1) over terskel). Forutsetter: tilstrekkelig dimensjon og kapasitet på utløp overløp slik at «fritt overløp» oppnås, videreført vannføring, Qv lik 10% av maks vannføring, Qmaks.
  6. Totalt trykknivå oppstrøms innløp – høyde over terskelnivå.


2.Tilbehør

Vi kan tilby et standardisert og komplett system for registrering av mengde og vannføring både i overløp og videreført. Måling av overløpsmengde er basert en standard skarpkantet terskel, og forutsetter at overløpet er utstyrt med og nivåmåler(e). Måling av videreført vannmmengde/vannføring forutsetter at MFT mengderegulator er installert nedstrøms. Systemet kan suppleres med nedbørmålere.

FigKomponentTilvalg
mengderegulering
Tilvalg mengdemåling/instrumentering
M1M2Forberedt for
mengdemåling
I1
Klar for
mengdemåling
I2
Klar for
mengde- og
nedbørmåling
I3
Ferdig igangsatt
system
I4
AMengde-
regulator
1) 1) 1) 1)
BPrefabrikkert
regulatorkum
2) 2) 2) 2)
CNivåmåler
(ultralyd)
DLogger/Sender
GPRS
FNedbørmåler(e) 3)
EAbonnement
regnbyge.no
Igangsetting og
kalibrering

Anmerkninger:

  1. Hydraulisk kalibrert mengderegulator nødvendig for å måle videreført vannføring og mengde (Qv)
  2. Prefabrikkert GRP-kum ikke obligatorisk
  3. Nedbørmåler ikke obligatorisk