MFT Tverroverløp

Tverroverløp CAD

Type: Tverroverløp - Partikkelavskillende

Medium: Fellessystem

Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)

Materiale: GRP

Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner

Egenskaper: Kompakt løsning, lav høyde, ingen bevegelige deler, prefabrikkert

Best tilgjengelige teknologi

Reduserer forurensning av kloakksøppel ifm overløpsutslipp, gir hydraulisk kontroll og muliggjør registrering av utslippsmengde.

Enkel installasjon

Prefabrikkert, lav vekt, kompakt og ferdig utrustet løsning..

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og korrosjonssikre materialer. Gir høy driftssikkerhet og lite vedlikehold.

Regnvannsoverløpet er avløpsnettets sikkerhetsventil. Under nedbør, snøsmelting, pumpestopp eller tilstopping avlastes avløpsvannet til nærmeste resipient. På den, og hindrer oppstrøms kjelleroversvømmelser og overbelastning av nedstrøms ledningsnett og renseanlegg.

MFT Tverroverløp er et prefabrikkert overløp med tverrstilt terskel. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. Tverroverløpet er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. Med kalibrert terskel av typen FluidWing, og en av våre mengderegulatorer oppnås hydraulisk kontroll, partikkelavskilling og mulighet for registrering av overløpsmengde.

Sammen med en av våre mengderegulatorer for kontroll av videreført vannmengde, tilfredsstiller systemet kravet om hydraulisk kontroll.