Tverroverløp CAD

Type: Tverroverløp - Partikkelavskillende
Medium: Fellessystem
Dimensjon: DN400 - DN1000 (innløp)
Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Kompakt løsning, lav høyde, ingen bevegelige deler, prefabrikkert

Best tilgjengelige teknologi

Reduserer forurensning av kloakksøppel ifm overløpsutslipp, gir hydraulisk kontroll og muliggjør registrering av utslippsmengde.

Enkel installasjon

Prefabrikkert, lav vekt, kompakt og ferdig utrustet løsning..

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og korrosjonssikre materialer. Gir høy driftssikkerhet og lite vedlikehold.

Regnvannsoverløpet er avløpsnettets sikkerhetsventil. Under nedbør, snøsmelting, pumpestopp eller tilstopping avlastes avløpsvannet til nærmeste resipient. Sammen med en nedstrøms mengderegulator, unngår man oversvømmelser i oppstrøms og nedstrøms anlegg når belastningen blir stor. Regnvannsoverløpene er utviklet for splitting av vannstrømmen. Ved normal drift videreføres alt avløpsvann til nedstrøms anlegg. Når belastningen når en definert grenseverdi, avlastes anlegget ved å lede overskytende vann ut av avløpsnettet og til nærmeste resipient.

MFT Tverroverløp er et prefabrikkert partikkelavskillende overløp med tverrstilt terskel. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. Tverroverløpet er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. Med kalibrert terskel av typen FluidWing, og en av våre mengderegulatorer oppnås hydraulisk kontroll, partikkelavskilling og mulighet for registrering av overløpsmengde.

Sammen med en av våre mengderegulatorer for kontroll av videreført vannmengde, tilfredsstiller systemet kravet om hydraulisk kontroll. Våre regnvannsoverløp kan leveres ferdig med et standardisert og komplett system for registrering, lagring og kommunikasjon av vannføring og mengde i både overløp og videreført. Se tilbehør.

I tillegg til det partikkelavskillende overløpet (driftsoverløp) og mengderegulator, kan overløpssystemet utrustes med flere komponenter.

Tverroverløp 5

MFT Tverroverløp - før installasjonengderegulatorer for kontroll av videreført vannmengde, tilfredsstiller systemet kravet om hydraulisk kontroll.

MFT Tverroverløp og virvelkammer-kum - installasjon

Tverroverløp

MFT Tverroverløp - i overløpsdrift.

Tverroverløp 2

MFT Tverroverløp - sett ned på terskel og skumskjerm

MFT tverroverløp - med kalibrert terskel - FluidWing 

Tverroverløp utløp

MFT Tverroverløp - utløp overløp med tilbakeslagssikring av typen FluidSwing.