1. Standardmodeller

Våre prefabrikkerte tverroverløp leveres ferdig utrustet, og klar til installering. Generelt vil et overløp med størrelse DN passe et rørstrekk med samme dimensjon eller mindre. Overløpene leveres med hydraulisk rapport. Vi tilbyr tilpassede løsninger eller følgende standardiserte modeller:

InnløpUtløp
overløp
Type stuss
DNi og Dno
Dia-
meter
LengdeTerskel-
høyde
Maksimal
vannføring
Dim. partikkel-
avskilling
Oppstuvning
ved Qmaks
anmerkning1)2)3)4)6)5)
ProduktnrDN4DN1BLHtQmaksQdimh4
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(l/s)(l/s)(mm)
T12DN400400400PVC1200380048014035240
T14DN500500500PVC1400460060025065310
T20DN600600600GRP20005500720420100390
T24DN800800800GRP24008000960800200480
T30DN100010001000GRP3000940012001200360510

Anmerkninger:

  1. For å sikre fritt overløp ved maks vannføring, er dimensjon utløp overløp, DN1, lik innløpsdimensjon, DN4. Det kan installeres overgang til mindre rørdimensjon, forutsatt at «fritt overløp» oppnås ved Qmaks.
  2. Tilkoblingsstusser kan tilpasses. Hvis ikke annet er spesifisert, leveres overløpet med stusser ihht tabellen over. Merk: På GRP stusser tilsvarer DN innvendig diameter.
  3. Overløpet skal legges med 10 ‰ fall. Terskelhøyden, Ht, er høydeforskjell mellom bunn innløp overløp og terkselnivå, forutsatt  at overløpet er lagt med 10 ‰ fall.
  4. Beregnet maksimal vannføring ved «fritt overløp» (uten oppstuvning (n1) over terskel). Forutsetter: dimensjon utløp overløp (DN1) lik dimensjon innløp (DN4), terskel type FluidWing, fritt utløp overløp, videreført vannføring, Qv lik 10% av maks vannføring, Qmaks.Økt dimensjon utløp overløp (DN1) eller implementering av 2 utløp overløp kan øke makskapasiteten.
  5. Totalt trykknivå oppstrøms innløp – høyde over terskelnivå.
  6. Forutsetter dimensjonering av overløpet i henhold til VA-miljøblad nr 74, K = 1,5. (Qdim tilsvarer normalt belasting ved 1-årsflom)
  7. Dimensjon videreført, DNv, tilpasses nedstrøms anlegg eller tilhørende mengderegulator. Det leveres normalt PVC spiss, dim 150-400.


2.Tilbehør

Vi kan tilby et standardisert og komplett system for registrering av mengde og vannføring både i overløp og videreført. Systemet forutsetter at overløpet er utstyrt med kalibrert terskel og nivåmålere. Måling av videreført vannmmengde/vannføring forutsetter at MFT mengderegulator er installert nedstrøms. Systemet kan suppleres med nedbørmålere.

FigKomponentTilvalg
mengderegulering
Tilvalg mengdemåling/instrumentering
M1M2Forberedt for
mengdemåling
I1
Klar for
mengdemåling
I2
Klar for
mengde- og
nedbørmåling
I3
Ferdig igangsatt
system
I4
AMengde-
regulator
1) 1) 1) 1)
BPrefabrikkert
regulatorkum
2) 2) 2) 2)
CKalibrert terskel
FluidWing
DNivåmåler
(ultralyd)
ELogger/Sender
GPRS
GNedbørmåler(e) 3)
FAbonnement
regnbyge.no
Igangsetting og
kalibrering

Anmerkninger:

  1. Hydraulisk kalibrert mengderegulator nødvendig for å måle videreført vannføring og mengde (Qv)
  2. Prefabrikkert GRP-kum ikke obligatorisk
  3. Nedbørmåler ikke obligatorisk