Denne erklæringen forklarer hvordan MFT, innhenter, håndterer og bruker personopplysninger om våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vi er forpliktet til å beskytte slik data, og være åpne om hvilken informasjon vi lagrer og hvordan dataene benyttes. Personer vi har samlet informasjon om har retten til å få tilgang til sine data, og å få disse slettet. Personvernerklæring beskriver hvordan MFT håndterer dette.
Daglig leder i MFT er ansvarlig for behandling av personopplysninger i selskapet.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for informasjon og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om de kan identifisere en konkret person. Opplysninger som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.
MFT innhenter ikke sensitive personopplysninger (Ref Lov om behandling av personopplysninger).

Hvilke opplysninger lagrer vi og hvordan henter vi dem?

Kommunikasjon med etablerte kontakter
I forbindelse med henvendelser, forespørsler og kommunikasjon i forbindelse med prosjekter og ordrer, lagrer vi personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å yte god service og oppfylle våre forpliktelser. Personopplysninger i denne sammenhengen kan dreie seg om:

 • kontaktinformasjon (typisk navn, epostadresse og telefonnummer)
 • skriftlig kommunikasjon (eposter og brev)
 • personens tilknytning til prosjekter og ordre
 • sted- og tidsangivelse av møter og samtaler

Besøk på vårt nettsted
Vi bruker Google Analytics for å samle data om og analysere trafikken på vår internettside: www.mft.no. Google Analytics bruker informasjonskapsler («cookies») til å registrere data om bruken av nettsted . Dataene omfatter blant annet, IP-adresser, nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.
På nettsted finnes kontaktskjema der besøkende aktivt kan registrere sin epostadresse om de ønsker å bli kontaktet eller motta nyhetsbrev. Denne kontaktinformasjonen lagrer vi.

Nyhetsbrev
Vi sender ut digitale nyhetsbrev (epost) til våre kunder og samarbeidspartnere. I forbindelse med utsendelse registrerer vi informasjon om hvordan mottakerne benytter nyhetsbrevet (hvilke linker som klikkes, hvor ofte nyhetsbrevet åpnes og leses). Opplysningene benytter vi til å målrette og forbedre innholdet i våre nyhetsbrev. Vi anvender MailChimp til å distribuere og analysere nyhetsbrev.

Hvor lagrer vi opplysningene?

Vi har avtale med følgende leverandører (Databehandlere) for lagring av personopplysninger:

 • 24 Seven Office: Informasjon om etablerte kontakter lagres her (CRM))
 • Google Analytics / Google ADwords: Her lagres informasjon om trafikk på vårt nettsted. Se Google sine Retningslinjer for personvern.
 • MailChimp: Her lagres distribusjonslisten til våre nyhetsbrev, samt informasjon om bruken av utsendte nyhetsbrev. Se MailChimps Retningslinjer for Personvern

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi benytter personopplysningene vi har om våre etablerte kontakter å yte nødvendig service og oppfylle våre forpliktelser til kunder og forbindelser.

Informasjonen fra trafikken på vårt nettsted benyttes til å gjøre brukeropplevelsen bedre og tilpasse innholdet. Det samme gjelder data om bruken av våre nyhetsbrev.

Vi benytter kontaktinformasjonen vi har om våre etablerte kontakter til å sende ut Nyhetsbrev per epost. Hvis ikke mottakeren er registrert som en etablert kontakt, skal mottakeren ha gitt sitt eksplisitte samtykke til å motta slike eposter. I nyhetsbrevet er det alltid mulighet for å reservere seg mot å motta flere nyhetsbrev fra oss.

MFT selger aldri personopplysninger videre til andre selskaper.

Hvilke rettigheter har du?

MFT ønsker ikke å lagre eller benytte personopplysninger mot noens vilje. Vi plikter å følge gjeldende bestemmelser om personvern. Dette innebærer at du har rett til å:

 • få innsyn i dine personopplysningene som lagres i våre systemer
 • be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte
 • reservere deg mot informasjonskapsler på vårt nettsted
 • reservere deg mot våre nyhetsbrev

Hvis du mener at MFT ikke har behandlet personopplysningene dine på en korrekt måte, setter vi pris på å bli kontaktet.

Alle henvendelser vedrørende personvern kan rettes til MFT ved:

Nils Aaby
Daglig Leder

nils@mft.no
tlf: 66848844