Profakummen

Type: Spylesystem - automatisk

Medium: OVervann, spillvann, fellessytem

Dimensjon: D-900 (dia liggende tank)

Materiale: GRP

Anvendelse: Spyling av ledningsnett med dårlig selvrensing

Egenskaper: Automatisk regelmessig spyling uten pumper

Reduserte driftskostnader

Enkel funksjon og korrosjonsbestandige materialer gir enklere drift. Redusert slitasje på rør sammenlignet med tradisjonell spyling.

Enkel installasjon

Ferdig utrustet og lav vekt.

Optimal spyling

Regulerbar spylefrekvens.

Med Profakummen oppnås enkel og kostnadseffektiv spyling av avløpsnettet. Bruksområdene er mange: spyling av ledningsanlegg med dårlig selvrensning , reduksjon av forurensningsutslipp ved jevnlig utspyling av tørrværsavsetninger, alternativ til pumpestasjoner i områder med dårlig fall, gir støtbelastninger til infiltrasjonsanlegg for økt renseeffekt og levetid, og spyling av dykkerledninger.

Funksjon

Profa-kummen består av et magasin for spylemedie, hevert, hals, vippekar med anslutninger for spylemedie og utløp, samt tilknytning for ventilasjonsluft fra nedstrøms avløpsledning. Spylekummen leveres med reguleringsventil for vanntilførselen. Ventilasjonsluften er oppvarmet og forhindrer tilførsel av kald luft om vinteren.

Spylemediet tilføres vippekaret, som tømmes etterhvert som det blir fullt. Når vannivået i magasinet når opp til hevertens toppunkt, sørger siste dosering fra vippekaret at vannivået stiger så raskt at heverten starter. Spylehyppigheten tilpasses ved å regulere tilførselen av spylemedie. Profakummen leveres med ekstra tank før økt spylevolum.

Installasjonseksempel

 

Profakum med tilleggstank for økt spylevolum.