RIA Stengeventiler

 

Type: Stengeventiler

Medium: Overvann, Spillvann

Dimensjon: DN100 - DN1200

Materiale: HDPE, 316/Duplex

Anvendelse: Avstengning

Egenskaper: Korrosjonsbestandig, flere betjeningsmuligheter

Lang levetid

Korrosjonsbestandige materialer gir lang levetid.

Enkel installasjon

Prefabrikkert enhet med flere installasjonsalternativer.

Enkel betjening

Mange betjenings- og aktuatoralternativer.

RIA stengeluker prefabrikkeres i HDPE og syrefast eller duplex stål. Dette gir et produkt med lang levetid. Stengeventilene tilbys i en rekke størrelser og utgaver. Vi kan også levere spesialtilpassede løsninger. Vi har et stort utvalg av tilbehør, betjenings- og aktivatoralternativer.

Funksjon

Ved valg av avstengningsventil er det viktig at størrelse og retningen på trykkbelastningen avklares. For våre stengeventiler er tillatt montering/trykkretning angitt som følger:

1-sidet trykk: Ventilen kan belastes med trykk fra kun 1 retning. (NB monteringsretning)

2-sidet trykk: Ventilen og pakningssystemet er designet for trykk fra begge sider.

Hvorvidt den enkelte stengeventil er dimensjonert for 1- eller 2-sidet trykk er oppgitt i databladene. Maksimal trykkbelastning er avhengig av størrelsen, og er også oppgitt i databladene, sammen med materialbeskrivelse.

Stengeventilene opereres enten med trekkstang eller roterende spindel. Spindelopererte ventiler leveres normalt med ikke-stigende spindel. Stigende spindel kan også leveres om ønskelig. Ventilene kan betjenes både manuelt eller ved hjelp av aktivatorer (elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk). Se siste sider for oversikt over tilbehør og aktivatoralternativer.

Ved installasjon i aggressive miljøer eller ved kontakt med sjøvann, anbefales det at spindelopererte ventiler leveres med spindelkonsoll. Med denne heves nivået på spindelmekanismen og minimerer kontakten med de aggressive væskene. Dermed forlenges levetiden og vedlikeholdsbehovet reduseres.

Alternativer

Stengeventilene finnes i flere utgaver. Det som skiller modellene er i all hovedsak, operasjon-/betjeningsmetode, maksimalt tillatt trykk, samt om ventilene skal håndtere trykk fra en eller begge sider. For detaljert informasjon, se datablader.


Modell: SVL
Dimensjon: DN100-300
Trykk: 1-2 bar, 1-sidet
Betjening: trekkstang
Medium: spill- og overvann
Se detaljer


Modell: RVL
Dimensjon: DN100-350
Trykk: 1-2 bar, 2-sidet
Betjening: trekkstang
Medium: overvann
Se detaljer


Modell: FVL
Dimensjon: DN100-300
Trykk: 1-2 bar, 1-sidet
Betjening: trekkstang
Medium: overvann
Se detaljer


Modell: SVLT
Dimensjon: DN100-300
Trykk: 4-6 bar, 1-sidet
Betjening: trekkstang
Medium: spill- og overvann
Se detaljer


Modell: SVM-TG
Dimensjon: DN100-1200
Trykk: 0,5-6 bar, 1-sidet
Betjening: ikke stigende spindel
Medium: spill- og overvann
Se detaljer


Modell: RVM-TG
Dimensjon: DN100-800
Trykk: 1-6 bar, 2-sidet
Betjening: ikke stigende spindel
Medium: overvann
Se detaljer


Tilbehør
Vi kan tilby en lang rekke tilslutningsmuligheter.

 

Se detaljer


Tilbehør
Vi har også et bredt utvalg av spindeltilbehør og forskjellige aktuatoralternativer.
 

Se detaljer