Anvendelse: Stopper rotter i avløpssystemet
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Effektiv rottestopper og enkel montering
Kapasitet: DN100 - DN250
Materiale: 316 Syrefast

Rottestopperen monteres direkte inn i avløpsrøret i kummen. Den hindrer rotter å komme inn i boligens avløpsrør, samtidig som den lar dyrene passere i motsatt retning. Rottestopperen består av et hus i rustfritt stål. I huset er det montert doble klaffer med skarpe tenner, som hindrer rotter i å passere. Samtidig sikrer utformingen av klaffene at avløpsvannet får passere fritt. En tetningsring og flate fjærer sørger for at enheten holdes på plass. Den kan monteres både på innløp og utløp.

Viktig: Samtidig som Rottestopperen hindrer rotter i å passere, gjør den avløpsrøret mer utsatt for tilstopping. Spesielt gjelder tilstoppingsrisikoen hvis avløpet eller toalettet benyttes til annet avfall enn det det er ment for (ref dovett.no).
Følg Dovett-reglene og sørg for enkel tilgang til rottestopperen og jevnlig tilsyn!

rottesperre

Funksjon

rottesp_funksjon

Montering

rottesperre1