WaGate Stengeventiler

Type: Stengeventiler - skyvespjeld
Medium: Overvann, Spillvann
Dimensjon: DN100 - DN1200
Materiale: HDPE, 316/Duplex
Anvendelse: Avstengning
Egenskaper: Korrosjonsbestandig, flere betjeningsmuligheter

Lang levetid

Korrosjonsbestandige materialer gir lang levetid.

Enkel installasjon

Prefabrikkerte enheter med flere installasjonsalternativer.

Stort utvalg

Mange monterings-, betjenings- og aktuatoralternativer.

WaGate stengningsventil er en trekkstang- eller spindeloperert skyvespjeldventil, som benyttes der det er et behov for å åpne eller stenge vannføringen. En avstengingsventil har to posisjoner: åpen eller lukket (det er ikke en reguleringsventil). Våre RIA stengeventiler har et bredt anvendelsesområde innenfor VA. Dette inkluderer blant annet transportsystem for overvannog avløpsvann, fordrøyningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg. Avstengeventiler kan også benyttes i forbindelse med åpne anlegg og dammer.

WaGate stengeventiler prefabrikkeres i PEHD 500 og syrefast eller duplex stål. Dette gir lite korrosjon, lav vekt, høy fleksibilitet, enkel håndtering, og et produkt med lang levetid. PEHD er et materiale som har god motstandsdyktighet mot og aggressive miljøer, som kommunalt og industrielt spillvann og saltvann. Stengelukene leveres ferdig sammenstilt og justert, og tilbys i en rekke størrelser og utgaver. Vi kan også levere spesialtilpassede løsninger. Ventilene kan opereres med håndkraft eller ved hjelp av aktuatorer, som kan tilkobles en PLS for fjernstyring og automasjon.