Klaffeventil rektangulær

Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Tåler stort baktrykk, tilpasset størrelse
Kapasitetsområde: DN 500 - 1200
Materiale: 304 rustfritt

FluidPend har er en robust tilbakeslagsventil som tåler høyt trykk. Tilpasset rektangulært tverrsnitt gir stor kapasitet. Utformingen sørger for lavt åpningstrykk.

FluidPend CAD

 

 

Robust

Tåler høyt trykk.

Lavt åpningstrykk

Utformingen gir lavt åpningstrykk og lav oppstrøms oppstuvning.

Skreddersydd

Tilpasses ønsket kapasitet og størrelse

Funksjon

FluidPend funksjon

FluidPend ved gjennomstrømning og tilbakeslag.

 

Installasjonseksempel

FluidPend

FluidPend montert på et utløp.