Ventil med fleksibel klaff rektangulær

Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Svært lav motstand, stor kapasitet og uten mekaniske lager
Kapasitetsområde: DN100 - DN600
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast

FluidSlot har er en tilbakeslagsventil med svært lite motstand. FluidSlot tilsvarer FluidSwing men med rektangulært tverrsnitt. Dette gir mer kapasitet og mindre oppstuvning. FluidSlot er derfor spesielt godt egnet for anlegg som krever lite høydetapp. Ventilen er nøye hydraulisk kartlagt både ved fritt- og dykket utløp. Den har ingen mekaniske lager hvilket gjør den driftssikker.

FluidSlot CAD

 

 

Driftssiker

Fleksibel klaff uten mekaniske lager sørger for lang levetid og sikker drift.

Mindre Vedlikehold

Svært lavt åpningstrykk og liten motstand gjør at ventilen kan plasseres høyere uten å føre til problemer oppstrøms. Dette reduserer begroing og behov for vedlikehold.

Skreddersydd

Tilpasses og optimaliseres hvert prosjekt. Ventilen er omfattende testet og godt dokumentert. Dette sørger for nøyaktig kontroll på oppstrøms nivå.

Funksjon

FluidSlot funksjon

FluidSlot med gjennomstrømning og ved tilbakeslag (trykk på bildet for større versjon) .

 

FluidSlot funksjon

Med FluidSlot kan utløpet/terskelnivå heves (trykk på bildet for større utgave)

 

Installasjonseksempel

FluidSlot2

FluidSlot montert på et overløp.

FluidSlot

FluidSlot montert i en overløpskum.

 

FluidSlot 3

FluidSlot montert i overløpskum.