Waback

Type: Flottørventil

Modus: Innfelling

Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN110 - DN315

Materiale: PE

Anvendelse: Stikkledning boliger og bygninger

Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet, kombinert inspeksjonskum og ventil, integrasjon smarthus

Sertifisering: EN13564-1 (DN100-DN200)

Driftssikker

Fritt gjennomløp, ingen mekaniske deler, over 25 års driftserfaring.

Sikker

Unik funksjon reduserer risiko for lekkasjer når ventilen lukker.

Varsling

Flere varslingsmuligheter og smarte integrasjoner

WaBack er en velprøvd løsning for sikring mot tilbakeslag og kjelleroversvømmelser med over 25 års driftserfaring. WaBack er bygget opp som en inspeksjonskum. På innløpssiden i kummen er det montert et rørstykke med et fleksibelt ledd og flytelegeme, som sørger for at ventilen stenger mot en tetningsplate ved tilbakeslag. Konstruksjonen sørger for fritt gjennomløp. Dette gjør ventilen svært driftssikker, og godt egnet for installasjon i fellessystemet, spillvannsledninger og overvannsledninger med mye partikler. Waback leveres i flere utførelser - både for nedgravning utendørs og for montering i kjellergulv.. Ventilen kan leveres med - alarm som varsler ved tilbakeslag. Alarmsystemet har flere integrasjonsmuligheter..

Funksjon


Normal driftssituasjon (ikke tilbakeslag).
Waback fungerer som en vanlig inspeksjonskum. Ventilstussen ligger horisontalt og helt i ro. Vannet strømmer fritt gjennom ventilen.


Tilbakeslag – ventil lukker
Oppstuvning i nedstrøms anlegg gjør at rørstussen heves. Flytelegemet sørger for at munningen på stusse holdes over vann-speilet. Dermed holdes tetteflaten fri for partikler.


Tilbakeslag – ventil stengt
Vannivået stiger, og oppdriften presser rørstussen mot tetningsplaten. Ventilen er nå helt stengt, og hindrer oppstrøms oversvømming. Når nivået senere synker, åpner ventilen og slipper vannet igjennom.

Alternativer

Waback standard

 


For nedgravning utendørs
Tilpassset ø600mm stigerør

.

Waback Access

 

Access_waback-modul_1000px-321x389
For nedgravning utendørs
Med hevbar ventilenhet
Tilpassset ø425mm stigerør
.

 

Waback mini

 

Waback_mini
  Tilpasset montering i kjellergulv
.


Tilvalg/Alarm

I likhet med andre tilbakeslagsventiler, stenger Waback når vanntrykket nedstrøms ventil er større enn oppstrøms . Det er verdt å merke seg at når ventilen er stengt, hindrer den også avløpsvannet i å slippe ut gjennom ventilen. Det er viktig at vannforbruket stanses ved tilbakeslag for å hindre at kjelleren oversvømmes av eget avløpsvann. Dette er spesielt viktig i bygninger med flere boenheter eller hvis flere boliger har felles tilbakeslagsventil. Vi tilbyr Waback med sensor og alarm som varsler ved et tilbakeslag. Systemet kan integreres mor smarthusløsninger, alarmselskap og vannstoppere (Waterguard).
Eksempler med varslingsintegrasjon er vist nedenfor.

Tilbakeslag og stengt tilbakeslagsventil - fortsatt vannforbruk

Waback  med integrasjon mot vannstopper

Installasjonseksempel - WaBack standard

waback_for
WaBack standard:  før montering i byggegrop.

waback-_montert

WaBack standard: montert på stikkledning.

waback_m_stigeror
 WaBack standard: stigerør montert.

waback_ferdig
 WaBack standard: Ferdig - byggegrop igjenfylt - aldri mer kjelleroversvømmelser!

Installasjonseksempel - WaBack mini

IMGP4833
 WaBack Mini: under montering i kjellergulv.

WaBack Mini installerad

WaBack Mini: ferdigmontert i kjellergulv.

waback_mferdig
 WaBAck mini: Ferdig - m inspeksjonsluke.