Tilbakeslagssikring

Tilbakeslag i avløpsnettet kan føre til at avløpsvann trenger inn i bygninger og infrastruktur gjennom avløpsledningen. En tilbakeslagsventil sørger for at vannet kun kan passere i en retning, og kan dermed hindre vanninntrenging og kjelleroversvømmelser. Nedenfor er våre ulike typer av tilbakeslagsventiler.

Type: Membranventil
Modus: Oppstrøms, nedstrøms, innfelling
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN75 - DN1800
Materiale: 304, 316, PVC eller PE
Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag, lukt, trekk
Egenskaper: Enkel ettermontering, montering både inn- og utløp, selvrensende

Les mer om WaStop...

Wastop innstikk

Type: Flotørventil
Modus: Innfelling
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN110 - DN315
Materiale: PE
Anvendelse: Stikkledning boliger og bygninger
Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet, kombinert inspeksjonskum

Les mer om WaBack...

Type: Klaffeventil
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN100 - DN800
Materiale: 304 og 316 (ventilhus)
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Svært lav motstand, godt dokumentert, uten mekaniske lager
Les mer om FluidSwing...

Type: Klaffeventil - rektangulær
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 og 316 (ventilhus)
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasses, Svært lav motstand, stor kapasitet, uten mekaniske lager
Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Les mer om FluidSlot...

FluidSlot CAD

Type: Klaffeventil - rektangulær
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 og 316 (ventilhus)
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasses, robust, stor kapasitet
Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Les mer om FluidPend...

FluidPend CAD

Type: Klaffeventil - rektangulær
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasses, robust, kompakt
Anvendelse: Overløp og pumpestasjone
Les mer om FluidFrame...

FluidFrame CAD

Type: Klaffeventil
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann

Dimensjon: DN100 - DN2000
Materiale: HDPE
Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag
Egenskaper: Korrosjonsfri, uten metalliske lagere
Les mer om PTK...