Tilbakeslag betyr at avløpsnettet er overbelastet og at vannstanden stiger, som følge av sterk nedbør, tette avløpsrør eller inntrenging av vann gjennom overløp ved flo. Dette kan føre til at avløpsvann trenger inn i bygninger og infrastruktur. En tilbakeslagsventil sørger for at vannet kun kan passere i en retning, og kan dermed hindre vanninntrenging og kjelleroversvømmelser. Driftssikkerhet, Nøyaktighet og Hydrauliske funksjon er vesentlig egenskaper også for en tilbakeslagsventil. Merk: For installasjoner med permanent eller vedvarende tilbakeslag, bør stengeventiler vurderes.

Wastop innstikk

Type: Membranventil
Modus: Oppstrøms, nedstrøms, innfelling
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN75 - DN1800
Materiale: 304, 316, PVC eller PE
Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag, lukt, trekk
Egenskaper: Enkel ettermontering, montering både inn- og utløp, selvrensende

Les mer om WaStop...

Type: Flotørventil
Modus: Innfelling
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN110 - DN315
Materiale: PE
Anvendelse: Stikkledning boliger og bygninger
Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet, kombinert inspeksjonskum

Les mer om WaBack...

Type: Klaffeventil
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN100 - DN800
Materiale: 304 og 316 (ventilhus)
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng, Renseanlegg
Egenskaper: Fleksibel klaff uten mekaniske lagere, svært lavt trykktap
Les mer om FluidSwing...

FluidSlot CAD

Type: Klaffeventil - rektangulær
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 og 316 (ventilhus)
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasses, Svært lav motstand, stor kapasitet, uten mekaniske lager
Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Les mer om FluidSlot...

FluidPend CAD

Type: Klaffeventil - rektangulær
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304 og 316 (ventilhus)
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasses, robust, stor kapasitet
Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Les mer om FluidPend...

FluidFrame CAD

Type: Klaffeventil - rektangulær
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: tilpasses
Materiale: 304
Anvendelse: Overløp, pumpestasjoner, sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasses, robust, kompakt
Anvendelse: Overløp og pumpestasjone
Les mer om FluidFrame...

Type: Klaffeventil
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann

Dimensjon: DN100 - DN1200
Materiale: PE, 316
Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag
Egenskaper: Korrosjonsbestandig og rimelig løsning.
Les mer om WaFlap...