Tilbakeslagssikring

Tilbakeslag i avløpsnettet kan føre til at avløpsvann trenger inn i bygninger og infrastruktur gjennom avløpsledningen. En tilbakeslagsventil sørger for at vannet kun kan passere i en retning, og kan dermed hindre vanninntrenging og kjelleroversvømmelser. Nedenfor er våre ulike typer av tilbakeslagsventiler.

WaStop  Universell tilbakeslagsventil

Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag, luktstopper
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Enkel montering på både innløp og utløp, selvrensende
Kapasitet: DN75 - DN2400
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast, PVC eller PE

 

Les mer om WaStop...

Wastop innstikk

WaBack  Kombinert tilbakeslagsventil og inspeksjonskum

Anvendelse: Stikkledning boliger og bygninger
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet
Kapasitetsområde: DN110 - DN315
Materiale: PELes mer om WaBack...

 

Waback standard CAD

FluidSwing  Ventil med fleksibel klaff

Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Svært lav motstand og uten mekaniske lager
Kapasitetsområde: DN100 - DN800
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefastLes mer om FluidSwing...

 

FluidSwing

FluidSlot  Ventil med fleksibel klaff rektangulær

Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Svært lav motstand, stor kapasitet og uten mekaniske lager
Kapasitetsområde: DN100 - DN600
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefastLes mer om FluidSlot...

 

FluidSlot CAD

FluidPend  Klaffeventil rektangulær

Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Tåler stort baktrykk, tilpasset størrelse
Kapasitetsområde: DN 500 - 1200
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidPend...

 

FluidPend CAD

FluidFrame  Klaffeventil kompakt

Anvendelse: Overløp og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Kompakt, stor kapasitet og tilpasset
Kapasitetsområde: DN 400 - 900
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidFrame...

 

FluidFrame CAD

PTK  Enkel klaffeventil

Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Enkel, korrosjonsfri, flere monteringsalternativer
Kapasitetsområde: DN150 - DN2000
Materiale: HDPELes mer om PTK...