Type: Flottørventil
Modus: Innfelling
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: DN110 - DN315
Materiale: PE
Anvendelse: Stikkledning for bygninger/boliger.
Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet, kombinert inspeksjonskum og ventil, integrasjon smarthus.
Sertifisering: EN13564-1 (DN110-DN200).

Sikker tetting

Unik funksjon reduserer risiko for lekkasjer når ventilen lukker.

Driftssikker

Fritt gjennomløp reduserer risiko for tilstopping. Ingen mekaniske deler og over 25 års driftserfaring!

Varsling

Mulighet for varsling ved tilbakeslag. Flere alternativer og smarte integrasjoner - blant annet med Waterguard vannstopper.

Et overbelastet avløpsnett eller flo og flomsituasjoner i tilknyttede resipienter, kan føre til tilbakeslag og påfølgende oversvømmelse av infrastruktur og bygninger. En tilbakeslagsventil tillater at væsken kun kan passer i ønsket strømningsretning, og hinderer derfor tilbakeslag.

WaBack er en velprøvd flottørventil for sikring mot tilbakeslag og kjelleroversvømmelser i bygninger. Den monteres gjerne på stikkledninger.

Konstruksjonen sørger for fritt gjennomløp. Dette gjør ventilen svært driftssikker, og godt egnet for installasjon i fellessystemet, spillvannsledninger og overvannsledninger med mye partikler. Ventilkummen er tilpasset Wavin stigerør (ø425, ø600 og ø1000 mm).

Waback tilbys både for nedgraving utendørs og for montering på stikkledning i kjeller, og kan leveres med alarm som varsler ved tilbakeslag. Smarthusintegrasjon er også mulig.

Nedgraving utendørs

waback_for
WaBack standard:  før montering i byggegrop.

waback-_montert

WaBack standard: montert på stikkledning.

waback_m_stigeror
 WaBack standard: stigerør montert.

waback_ferdig
WaBack standard: Ferdig - byggegrop igjenfylt - aldri mer kjelleroversvømmelser!

Montering i kjellergulv

IMGP4833
WaBack Mini: under montering i kjellergulv.

WaBack Mini installerad

WaBack Mini: ferdigmontert i kjellergulv.

waback_mferdig
WaBAck mini: Ferdig - m inspeksjonsluke.