Waback

Type: Flottørventil

Modus: Innfelling

Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN110 - DN315

Materiale: PE

Anvendelse: Stikkledning for bygninger/boliger.

Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet, kombinert inspeksjonskum og ventil, integrasjon smarthus.

Sertifisering: EN13564-1 (DN110-DN200).

Sikker tetting

Unik funksjon reduserer risiko for lekkasjer når ventilen lukker.

Driftssikker

Fritt gjennomløp reduserer risiko for tilstopping. Ingen mekaniske deler og over 25 års driftserfaring!

Varsling

Mulighet for varsling ved tilbakeslag. Flere alternativer og smarte integrasjoner - blant annet med Waterguard vannstopper.

WaBack er en velprøvd flottørventil for sikring mot tilbakeslag og kjelleroversvømmelser i bygninger.

WaBack er bygget opp som en inspeksjonskum. På innløpssiden i kummen er det montert et rørstykke med et fleksibelt ledd og flytelegeme, som sørger for at ventilen stenger mot en tetningsplate ved tilbakeslag. Konstruksjonen sørger for fritt gjennomløp. Dette gjør ventilen svært driftssikker, og godt egnet for installasjon i fellessystemet, spillvannsledninger og overvannsledninger med mye partikler. Ventilkummen er tilpasset Wavin stigerør (ø425, ø600 og ø1000 mm).

Waback tilbys både for nedgraving utendørs og for montering på stikkledning i kjeller, og kan leveres med alarm som varsler ved tilbakeslag.