Type: Klaffeventil
Modus: Nedstrøms
Medium: Overvann
Dimensjon: DN100 - DN1200
Materiale: PE, 316
Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag
Egenskaper: Korrosjonsbestandig. Rimelig løsning

Lang levetid

Korrosjonsbestandige materialer gir lang levetid.

Lav kostnad

Enkel og rimelig tilbakeslagsventil for overvann.

Stort utvalg

Mange monteringsalternativer og dimensjoner.

Et overbelastet avløpsnett eller flo og flomsituasjoner i tilknyttede resipienter, kan føre til tilbakeslag og påfølgende oversvømmelse av infrastruktur og bygninger. En tilbakeslagsventil tillater at væsken kun passerer i ønsket strømningsretning, og hinderer derfor tilbakeslag.

WaFlap er en serie robuste og enkle tilbakeslagsventiler for overvann og overløpsvann. Klaffeventilene er produsert i korrosjonsbestandige materialer (PE og 316). Dette gir med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Den lave vekten sørger for enklere håndtering og montering. Klaffventilene er tilgjengelig i en rekke dimensjoner, og tilbys i flere utgaver med forskjellige monteringsgrensesnitt. Vi kan også levere tilpassede løsninger. Dimensjonene fra DN200 og oppover leveres uten mekaniske hengsler (klaffen er hengslet med en fleksibel plastlist).