Wastop

Wastop innstikk

Type: Membranventil

Modus: Oppstrøms, Nedstrøms, Innfelling

Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN75 - DN1800

Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast, PVC eller PE

Anvendelse: Beskyttelse mot tilbakeslag, lukt, trekk.

Egenskaper: Enkel ettermontering, montering både på inn- og utløp, selvrensende.

Sertifisering: EN13564-1 (DN100-DN200).

Sikker tetting

Den unike membranen holder ventilen holder ventilen alltid lukket, og gir pulserende vannstrøm. Liten risiko for lekkasje på grunn av fremmedlegemer.

Enkel installasjon

Ventilen kan ettermonteres på kort tid. Flere monteringsalternativer og muligheter for tilpassinger gir stor fleksibilitet og bredt anvendelsesområde.

Enkel drift

Ingen mekaniske bevegelige deler. Membranen har godt mekanisk minne og lang levetid. Pulserende vannstrøm sørger for god selvrensing.

WaStop er en patentert og sertifisert tilbakeslagsventil. Den unike utformingen gjør at ventilen tar liten plass, og er svært enkel å ettermontere. Wastop kan monteres både horisontalt og vertikalt. Til forskjell fra tradisjonelle klaffeventiler, er tettemekanismen god beskyttet, og er derfor god for installasjon i sjø og bekkeutløp. Wastop har lite trykktap, og kan monteres både vertikalt og horisontalt, på både innløp og utløp. Wastop har ikke noen mekaniske deler. Dette i kombinasjon med den selvrensende effekten, gjør Wastop til en driftssikker løsning. Anvendelsesområdene er mange. Foruten å hindre vanninntrengning og tilbakeslag, egner WaStop seg godt som luktstopper, og kan benyttes for å hindre kald luft i å trenge inn i rørsystemet. Wastop kan sågar utrustes med en ekstra metallklaff for ekstra beskyttelse mot rotter.

Merk: Wastop kan felles inn på rørstrekk ("inline" installasjon). Imidlertid bør produktet installeres slik at det er tilgjengelig for vedlikehold og med mulighet for demontering eller fjerning av ventilen, uten at dette krever gravearbeid eller andre tiltak på omkringliggende struktur. Vi anbefaler ikke at ventilen graves ned, men installeres i kum.