WaStop - Datablad

Modelloversikt

  Wastop Type Dimensjon
[mm]
DetaljerUtløp
(Nedstrøms)
Innløp
(Oppstrøms)
Innfelling
1aInnstikk i rør:
Ventilhus: stål
DN100 - 500
1bInnstikk i rør:
Ventilhus: stål
DN600 - 2000
1cInnstikk i rør:
Ventilhus: stål
Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S)
DN100 - 200
2aInnstikk i rør:
Ventilhus: stål
Kort SH
DN100 - 300xx
2bInnstikk i rør:
Ventilhus: stål
Kort SHDC
DN100 - 300xx
3Innstikk i rør: kun utløp
Ventilhus: PE
DN250 - 315xx
4aInnfelling på rørstrekk
Ventilhus: PE/PVC
DN110 - 315xx
4bInnfelling på rørstrekk
Ventilhus: PE/PVC
Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S)
DN110 - 315xx
5Access med kumbunn i PE
- hevbar ventil.
Innfelling på rørstrekk
Ventilhus: PE/PVC
DN110 - 315xx
6Tilbehørxxx


1a. Wastop- innstikk stål – Membran type «S», DN100-DN500

Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Ventilpakningen kan tilpasses for installasjon i større rør. Kontakt oss for råd.

DNProduktnrNRF nrMem-
bran
DatabladVentil-
hus
Montering i
rør ID [mm] *)
LengdeMerknadTegning
pdf
Tegning
dwg
[mm]MinMaks[mm]
100ws97-S2-3165538512myk316
99101210dwg
ws97-S3-3165538514std
ws97-S4-3165538516hard
110ws101-S2-3165538518myk316
101104215dwg
ws101-S3-3165538521std
ws101-S4-3165538523hard
125ws116-S2-3165538525myk316
117120230dwg
ws116-S3-3165538527std
ws116-S4-3165538529hard
150ws146-S2-3165538532myk316146159300dwg
ws146-S3-3165538534std
ws146-S4-3165538535hard
200ws183-S2-3165538536myk316
182200385dwg
ws183-S3-3165538538std
ws183-S4-3165538541hard
200ws193-S2-3165538543myk316
193210395dwg
ws193-S3-3165538545std
ws193-S4-3165538544hard
225ws215-S2-316-myk316
216233450dwg
ws215-S3-3165538547std
ws215-S4-316-hard
250ws230-S2-316-myk316
232248480dwg
ws230-S3-3165538549
std#rowspan#
ws230-S4-316-
hard
250ws240-S2-316-myk316
242258520dwg
ws240-S3-3165538554std
ws240-S4-316-hard
270ws265-S2-316myk316
267283550dwg
ws265-S3-316std
ws265-S4-316hard
300ws290-S3-3165538558std316
293307600dwg
350ws340-S2-316-myk316
343349700dwg
ws340-S3-3165538563std
ws340-S4-316-hard
400ws370-S2-316-myk316
373391730dwg
ws370-S3-3165538565std#rowspan#
ws370-S34-316-hard
400ws390-S2-316-myk316
393411750dwg
ws390-S3-3165538567std
ws390-S4-316-hard
450ws440-S2-316myk316446464840Monteringsflens
anbefalt ved
mont. på innløp
dwg
ws440-S3-316std
ws440-S4-316hard
500ws490-S2-316myk316493503900Monteringsflens
anbefalt ved
mont. på innløp
dwg
ws490-S3-316std
ws490-S4-316hard


1b. Wastop- innstikk stål – Membran type «S», DN600-DN2000

Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Modellene tilpasses i henhold til spesifikasjon. Kontakt oss for råd.

DNProduktnrNRF nrMem-
bran
DatabladVentil-
hus
Montering i
rør ID [mm] *)
LengdeTegning
pdf
Tegning
dwg
Merknad
[mm]MinMaks[mm]
600ws590-specstd304 eller 3165905981200dwgMonteringsflens
standard (1stk)

Ventil tilpasses etter spesifikasjon
700ws690-specstd304 eller 3166957051300dwg
750ws750-specstd304 eller 3167557651400dwg
800ws790-specstd304 eller 3167958051500dwg
900ws885-specstd304 eller 3168909101700dwg
1000ws985-specstd304 eller 31699010101800dwg
1050ws1040-specstd304 eller 31610482000dwg
1200ws1185-specstd304 eller 3161190-2250dwg
1400ws1385-specstd304 eller 3161390-2600dwg
1500ws1485-specstd304 eller 3161490-2800dwg
1600ws1585-specstd304 eller 3161590-3000dwg
1800ws1785-specstd304 eller 3161790-3100dwg
2000ws1980-specstd304 eller 316dwg


1c. Wastop- innstikk stål – Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S), DN100-DN300

Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Ventilpakningen kan tilpasses for installasjon i større rør. Kontakt oss for råd.

 

DNProduktnrNRF
nr
Montering i
rør ID [mm] *)
LengdeVentil-
hus
DatabladTegning
pdf
Tegning
dwg
mmminmaksmm
100ws097-C3-31699101210316
110ws101-C3-316101104215316
125ws116-C3-316117120230316
150ws146-C3-316146159300316
200ws183-C3-316182200385316
200ws193-C3-316193210395316


2a. Wastop- innstikk stål – Membran type «S» - Kortversjon (SH), DN100-DN500

Kun montering på utløp (nedstrøms)

Kortversjonen av Wastop krever kortere "rett-strekk" på røret den skal monteres i. Ventilene tilpasses aktuelle installasjon. Merk: Kortversjonen tillater lavere maksimalt baktrykk sammenlignet med standardutgaven.
Kontakt oss for råd.

DNProduktnrNRF
nr
MembranVentil-
hus
Montering i
rør ID [mm] *)
Lengde
(ventilhus)
DatabladTegning
pdf
Tegning
dwg
mmminmaksmm
110ws101-S3-316-SHstd316
101104165
150ws146-S3-316-SHstd316
146159200
200ws183-S3-316-SHstd316
182200270
250ws230-S3-316-SHstd316232248320
300ws290-S3-316-SHstd316293307400


2b. Wastop- innstikk stål – Membran type «S» - Kortversjon (SHDC), DN100-DN300

Kun montering på innløp (oppstrøms)

Kortversjonen av Wastop krever kortere "rett-strekk" på røret den skal monteres i. Ventilene tilpasses aktuelle installasjon. Merk: Kortversjonen tillater lavere maksimalt baktrykk sammenlignet med standardutgaven.
Kontakt oss for råd.

DNProduktnrNRF
nr
MembranVentil-
hus
Montering i
rør ID [mm] *)
Lengde
(ventilhus)
DatabladTegning
pdf
Tegning
dwg
mmminmaksmm
110ws101-S3-316-SHDCstd316
101104143
150ws146-S3-316-SHDCstd316
146159200
200ws183-S3-316-SHDCstd316
182200257
250ws230-S3-316-SHDCstd316232248320
300ws290-S3-316-SHDCstd316293307400


3. Wastop- innstikk PE – Membran type «S», DN250-DN315

Merk: Kun montering på utløp (nedstrøms ende) mulig.
Monteres vha fleksibel kobling (medfølger ikke)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.

 

DNProduktnrNRF nrMembranVentil-
hus
Ytre dia
hode
Ytre dia
hals
LengdeMerknadDatabladTegning
pdf
Tegning
dwg
mmmmmmmm
250ws250PE-I-S35538602stdPE250236480Montering kun
på utløp
(nedstrøms side)
dwg
315ws315PE-I-S35538603stdPE315295600Montering kun
på utløp
(nedstrøms side)
dwg


4a. Wastop- innfelling PVC/PE – Membran type «S», DN110-DN315

For innfelling på rørstrekk.
Monteres mot PVC muffer eller vha fleksibel kobling (inngår ikke).
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.

 

 

 

DNProduktnrNRF nrMembranDatabladVentilhusYtre diaLengdeTegning
pdf
Tegning
dwg
3D
step
mm mmmm
75ws075pvc-S35538611stdPVC75125dwgstep
110ws110pvc-S25543946mykPVC110210dwg
ws110pvc-S35538612std
ws110pvc-S45543953hard
125ws125pvc-S25543947mykPVC125240dwg
ws125pvc-S35538613std
ws125pvc-S45543954hard
160ws160pvc-S25543948mykPVC160310dwg
ws160pvc-S35538614std
ws160pvc-S45543955hard
200ws200pvc-S25543949mykPVC200400dwg
ws200pvc-S35538615std
ws200pvc-S45543956hard
250ws250PE-S25543951mykPE250480dwg
ws250PE-S35538616std
ws250PE-S45543957hard
315ws315PE-S25543952mykPE315600dwg
ws315PE-S35538617std
ws315PE-S45543958hard


4b. Wastop- innfelling PVC/PE – Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S), DN110-DN315

For innfelling på rørstrekk
Monteres mot PVC muffer eller vha fleksibel kobling (inngår ikke)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.

 

 

 

DNProduktnrNRF
nr
MembranVentilhusYtre diaLengdeDatabladTegning
pdf
Tegning
dwg
mm mmmm
75ws075-C3standardPVC75125
110ws110-C3standardPVC110210
125ws125-C3standardPVC125240
160ws160-C3standardPVC160310
200ws200-C3standardPVC200400
250ws250-C3standardPE250480
315ws315-C3standardPE315600


5. Wastop Access – Membran type «S», DN110-DN315

Med kumbunn-seksjon i PE, med stusser (spiss-ende) - for innfelling på rørstrekk.
Tilpasset ø425mm og ø1000mm Wavin stigerør (se tabell under)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
Merk: stigerør og toppløsning inngår ikke i leveransen fra MFT

 

DNProduktnrNRF nrMembran
mykhet
Ventilhus
materiale
Ytre dia
stuss
Stigerør dimDatabladTegning
pdf
Tegning
dwg
mm mmmm
110ws110-wa425-S35538618stdPVC110425dwg
125ws125-wa425-S35538619stdPVC125425dwg
160ws160-wa425-S35538621stdPVC160425dwg
200ws200-wa1000-S3stdPVC2001000dwg
250ws250-wa1000-S3stdPVC2501000dwg
315ws315-wa1000-S3stdPE3151000dwg


6. Tilbehør

Kun et lite utvalg tilbehør vist. Kontakt oss for hjelp.

Fleksible koblinger

Rør
DN
Wastop
dim
MaterialeProduktnrNRF nrMerknad
mmmodell
110WS101EPDMfc101-1105538628
125WS116EPDMfc110-125
160WS146EPDMfc146-1605538629
200WS183EPDMfc175-200

Flenser
Vi tilbyr et stort utvalg flenser til alle Wastop dimensjoner. Disse tilpasses aktuelle installasjon. Flensene kan leveres buet (for installasjon i sirkulær kum), sentrisk/eksentrisk mm. Vi kan levere med planpakning/flenspakning


Guide 1: Wastop - montering i PVC rør,DN75-DN400

Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
Monteringsører kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.

 

PVC rør
Dim
Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms)Innstikk i rør ende Innløp (oppstrøms)Innfelling

DNAlternativ 1AAlternativ 1BAlternativ 2AAlternativ 2BAlternativ 3AAlternativ 3B
75Wastop PVC
ws075pvc-S3
nrf 5538611
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PVC
ws075pvc-S3
nrf 5538611
+ 2 stk fleks kobling
110Wastop 316
ws101-S3-316
nrf 5538521
tilsvarende alt 1a
+ 1 stk fleks kobling
fc101-110
nrf 5538628
Wastop 316
ws101-S3-316
nrf 5538521
tilsvarende alt 2a
+ 1 stk fleks kobling
fc101-110
nrf 5538628
Wastop PVC
ws110pvc-S3
nrf 5538612
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PVC
ws110pvc-S3
nrf 5538612
+ 2 stk fleks kobling
fc101-110
NRF 5538628
125Wastop 316
ws116-S3-316
nrf 5538527
tilsvarende alt 1a
+ 1 stk fleks kobling
fc110-125
Wastop 316
ws116-S3-316
nrf 5538527
tilsvarende alt 2a
+ 1 stk fleks kobling
fc110-125
Wastop PVC
ws110pvc-S3
nrf 5538612
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PVC
ws125pvc-S3
nrf 5538613
+ 2 stk fleks kobling
fc110-125
160Wastop 316
ws146-S3-316
nrf 5538534
tilsvarende alt 1a
+ 1 stk fleks kobling
fc146-160
nrf 5538629
Wastop 316
ws146-S3-316
nrf 5538534
tilsvarende alt 2a
+ 1 stk fleks kobling
fc146-160
nrf 5538629
Wastop PVC
ws160pvc-S3
nrf 5538614
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PVC
ws160pvc-S3
nrf 5538614
+ 2 stk fleks kobling
fc146-160
nrf 5538629
200Wastop 316
ws183-S3-316
nrf 5538538
tilsvarende alt 1a
+ 1 stk fleks kobling
fc175-200
Wastop 316
ws183-S3-316
nrf 5538538
Wastop PVC
ws200pvc-S3
nrf 5538615
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PVC
ws200pvc-S3
nrf 5538615
+ 2 stk fleks kobling
fc175-200
250Wastop 316
ws230-S3-316
nrf 5538549
Wastop 316
ws230-S3-316
nrf 5538549
Wastop PE
ws250pe-S3
nrf 5538616
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PE
ws250pe-S3
nrf 5538616
+ 2 stk fleks kobling
315Wastop 316
ws290-S3-316
nrf 5538558
Wastop 316
ws290-S3-316
nrf 5538558
Wastop PE
ws315pe-S3
nrf 5538617
+ 2 stk løpemuffer
Wastop PE
ws315pe-S3
nrf 5538617
+ 2 stk fleks kobling
400Wastop 316
ws370-S3-316
nrf 5538565
Wastop 316
ws370-S3-316
nrf 5538565
Wastop 316
ws390-S3-316
nrf 5538567
+ 2 stk fleks kobling


Guide 2: Wastop - montering i Betong rør,DN100-DN500

Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
Monteringsører og flenser kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.

 

Rør
Dim
Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms)Innstikk i rør ende - Innløp (oppstrøms)Innfelling

DNAlternativ 1AAlternativ 1BAlternativ 2AAlternativ 2BAlternativ 3AAlternativ 3B
100Wastop 316
ws097-S3-316
nrf 5538514
tilsvarende alt 1a
+ 1 stk påsveiset flens
FL097PN10-316
Wastop 316
ws097-S3-316
nrf 5538514
tilsvarende alt 2a
+ 1 stk påsveiset flens
FL097PN10-316
Wastop PVC
ws110pvc-S3
nrf 5538612
+ 2 stk fleks kobling
Wastop 316
ws101-S3-316
nrf 5538521
+ 2 stk fleks kobling
150Wastop 316
ws146-S3-316
nrf 5538534
tilsvarende alt 1a
+ 1 stk påsveiset flens
FL146PN10-316
Wastop 316
ws146-S3-316
nrf 5538534
tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL146PN10-316Wastop PVC
ws160pvc-S3
nrf 5538614
+ 2 stk fleks kobling
Wastop 316
ws146-S3-316
nrf 5538534
+ 2 stk fleks kobling
200Wastop 316
ws193-S3-316
nrf 5538545
tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL193PN10-316Wastop 316
ws193-S3-316
nrf 5538545
tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL193PN10-316Wastop PVC
ws200pvc-S3
nrf 5538615
+ 2 stk fleks kobling
Wastop 316
ws193-S3-316
nrf 5538545
+ 2 stk fleks kobling
250Wastop 316
ws240-S3-316
nrf 5538554
tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL240PN10-316Wastop 316
ws240-S3-316
nrf 5538554
tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL240PN10-316Wastop PE
ws250pe-S3
nrf 5538616
+ 2 stk fleks kobling
kontakt MFT
300Wastop 316
ws290-S3-316
nrf 5538558
tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL290PN10-316Wastop 316
ws290-S3-316
nrf5538558
tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL290PN10-316Wastop PE
ws315pe-S3
nrf 5538617
+ 2 stk fleks kobling
kontakt MFT
400Wastop 316
ws390-S3-316 nrf 5538567

NB: vurder flens
(alt 1b)
tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL390PN10-316Wastop 316
ws390-S3-316
nrf 5538567

NB: vurder flens
(alt 2b)
tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL390PN10-316-kontakt MFT
500Wastop 316
ws490-S3-316

NB: vurder flens
(alt 1b)
tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-316 -
Wastop 316
ws490-S3-316
+ 1 stk påsveiset flens FL490PN10-316
-kontakt MFT


Guide 3: Wastop - montering i Betong rør,DN600-DN1800

Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
NB: Monteringsflens er obligatorisk. Disse kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.

 

Rør
Dim
Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms)Innstikk i rør ende - Innløp (oppstrøms)
DN
600Wastop 304: ws590-S3-304
+ 12mm pakning: 4400590-12
+ påsveist flens: FL590PN10-304
Wastop 316: ws590-S3-316
+ 12mm pakning: 4400590-12
+ påsveist flens: FL590PN10-316
Wastop 304: ws590-S3-304
+ 12mm pakning: 4400590-12
+ påsveist flens: FL590PN10-304
Wastop 316: ws590-S3-316
+ 12mm pakning: 4400590-12
+ påsveist flens: FL590PN10-316
800Wastop 304: ws790-S3-304
+ påsveist flens: FL790PN10-304
Wastop 316: ws790-S3-316
+ påsveist flens: FL790PN10-316
Wastop 304: ws790-S3-304
+ påsveist flens: FL790PN10-304
Wastop 316: ws790-S3-316
+ påsveist flens: FL790PN10-316
1000Wastop 304: ws985-S3-304
+ påsveist flens: FL985PN10-304
Wastop 316: ws985-S3-316 + påsveist flens: FL985PN10-316Wastop 304: ws985-S3-304
+ påsveist flens: FL985PN10-304
Wastop 316: ws985-S3-316 + påsveist flens: FL985PN10-316
1200Wastop 304: ws1185-S3-304
+ påsveist flens: FL1185PN10-304
Wastop 316: ws1185-S3-316
+ påsveist flens: FL1185PN10-316
Wastop 304: ws1185-S3-304
+ påsveist flens: FL1185PN10-304
Wastop 316: ws1185-S3-316
+ påsveist flens: FL1185PN10-316
1400Wastop 304: ws1385-S3-304
+ påsveist flens: FL1385PN10-304
Wastop 316: ws1385-S3-304
+ påsveist flens: FL1385PN10-316
Wastop 304: ws1385-S3-304
+ påsveist flens: FL1385PN10-304
Wastop 316: ws1385-S3-304
+ påsveist flens: FL1385PN10-316
1600Wastop 304: ws1585-S3-304
+ påsveist flens: FL1585PN10-304
Wastop 316: ws1585-S3-316
+ påsveist flens: FL1585PN10-316
Wastop 304: ws1585-S3-304
+ påsveist flens: FL1585PN10-304
Wastop 316: ws1585-S3-316
+ påsveist flens: FL1585PN10-316
1800Wastop 304: ws1785-S3-304
+ påsveist flens: FL1785PN10-304
Wastop 316: ws1785-S3-316
+ påsveist flens: FL1785PN10-316
Wastop 304: ws1785-S3-304
+ påsveist flens: FL1785PN10-304
Wastop 316: ws1785-S3-316
+ påsveist flens: FL1785PN10-316